Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
> Articles by: admin-instytutgm

List Prezydenta M.St. Warszawy, Pana Rafała Trzaskowskiego do Rodziców

 

List także do pobrania – tutaj.

 

Rozpoczęcie roku szk. 2020/21 w Instytucie Głuchoniemych im. J.Falkowskiego

 

Inne niż zwykle: w maseczkach, przyłbicach, z zachowaniem dystansu społecznego. Chyba jeszcze nigdy rozpoczęcie nowego roku szkolnego nie było aż tak bardzo wyczekiwane.

Stęskniliśmy się za sobą i bardzo miło nam znowu się spotkać. Przed nami wiele nowych wyzwań.

Powodzenia.

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 

Informacje ogólne

 

Po wakacjach będziecie uczyć się już w nowej szkole. Szukacie teraz najlepszego dla siebie liceum, technikum, szkoły branżowej.

Przyjdźcie na plac Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie. Instytut to najstarsza w Polsce placówka kształcąca uczniów niesłyszących.

W  2017 roku obchodziliśmy jubileusz dwustulecia powstania szkoły. Tradycja zobowiązuje! Nasz patron i założyciel – ksiądz Falkowski, patrząc, co dziś dzieje się w Instytucie na pewno jest dumny 🙂

     

 

Na placu Trzech Krzyży – wszyscy niesłyszący i słabosłyszący czują się po prostu u siebie. Panująca tu atmosfera sprawia, że uczniowie lubią tu być, a  absolwenci często odwiedzają Instytut.

Metody komunikacji dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Wszyscy więc niezależnie od stopnia niedosłuchu, preferowanego sposobu porozumiewania się, czują się w Instytucie zrozumieni  i szanowani. Dzięki postępowi technicznemu coraz więcej uczniów niesłyszących korzystających z nowoczesnych aparatów i implantów chce i może posługiwać się mową foniczną. Na nich w Instytucie czekają wysoko wykwalifikowani surdologopedzi, siedem nowocześnie wyposażonych gabinetów logopedycznych i możliwość zajęć w zwiększonym – nawet codziennie – wymiarze godzin.

 

W razie jakichkolwiek problemów uczniowie otoczeni są profesjonalną opieką nie tylko przez nauczycieli i wychowawców, ale także przez  pedagogów i psychologów posługujących się mową foniczną, systemem językowo – migowym i polskim językiem migowym.

Również w przypadku nagłych zachorowań nasi uczniowie nasi mogą skorzystać z porady lekarza z firmy „Oticon”, która ma siedzibę w budynku Instytutu. W „Oticonie” można też na miejscu zrobić audiogram, serwisować i wymieniać aparaty. Bezpieczeństwo wychowanków zwiększa całodobowy monitoring.

Nauczyciele i wychowawcy pracujący w Instytucie to wysoko wykwalifikowana kadra. Pracują tu absolwenci zarówno studiów przedmiotowych (matematyka, polonistyka itd.), przedmiotów zawodowych (ogrodnictwo, gastronomia itd.)  jak i surdopedagogiki, logopedii i  studiów PJM na Uniwersytecie Warszawskim.

Nauczyciele biorą udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, zarówno jako słuchacze jak i wykładowcy.

Nauka w szkołach ponadgimnazjalnych oparta jest na podstawach programowych szkół masowych. Opanowanie tego materiału jest możliwe dzięki:

 • sposobom pracy naszych nauczycieli, którzy potrafią przekazywać wiedzę i umiejętności uczniom z wadą słuchu,
 • mało licznym 6-8 osobowym klasom,
 • dobrze wyposażonym pracowniom i salom lekcyjnym,
 • zaangażowaniu i ambicji uczniów oraz współpracy nauczycieli i rodziców.

Staramy się zawsze uwzględniać zainteresowania uczniów. Młodzież przystępująca do egzaminu maturalnego sama zgłasza propozycję, którego przedmiotu chce się  uczyć w zakresie rozszerzonym.

W przypadku uczniów technikum i szkół branżowych warto podkreślić, że młodzież zdobywa umiejętności zawodowe nie tylko w murach szkoły. Praktyki i zajęcia warsztatowe odbywają się w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, hotelu Sheraton. Wszystko to gwarantuje:

 • pomyślne ukończenie szkoły,
 • przygotowanie młodzieży do egzaminów maturalnych (LO i technikum) dających możliwość nauki na uczelniach wyższych i zdobycia wyższego wykształcenia,
 • przygotowanie młodzieży do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w wybranym zawodzie (w technikum i szkole zawodowej/branżowej) i znalezienie potem ciekawej pracy w Polsce i za granicą,
 • bezstresowe przejście z roli ucznia w pracownika.

Wysoką jakość kształcenia młodzieży w Instytucie potwierdzają ogólnopolskie konkursy przedmiotowe dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Nasi uczniowie zdobywają wysokie lokaty i zajmują medalowe miejsca w różnych dziedzinach:

matematyce, wiedzy gastronomicznej w języku angielskim, język angielski, język polski, edukacja dla bezpieczeństwa – konkurs pierwszej pomocy, a także w umiejętności odczytywania mowy z ust.

W Instytucie kładziemy nacisk nie tylko na rozwój wiedzy i umiejętności. Równie ważne jest wychowanie dobrego człowieka. Młodzież pielęgnuje pamięć o Głuchych żołnierzach Powstania Warszawskiego 1944 roku i stara się ich naśladować. Uczy się myśleć o innych i pomagać słabszym. Uczniowie uczestniczą jako wolontariusze w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, są honorowymi krwiodawcami, wspomagają hospicja i schroniska dla zwierząt.

Instytut ma już 200 lat, ale bardzo dba o siebie 🙂

Cały czas wzbogaca wyposażenie sal lekcyjnych (mamy już 15 wspaniałych tablic multimedialnych) i warsztatów w nowoczesny sprzęt i modernizuje wnętrze. Ostatnim naszym powodem do radości jest nowe boisko.

Instytut jest w centrum Warszawy. Łatwo do nas dojechać i równie łatwo korzystać ze wszystkich atrakcji, jakie oferuje miasto. Na tle innych  śródmiejskich szkół Instytut wyróżnia  się pięknym położeniem na zabytkowym Trakcie Królewskim i bezpośrednim sąsiedztwem rozległych, pięknych parków.

W Instytucie uczniowie mogą skorzystać z wielu dodatkowych ofert. Wszystko dostępne jest dla każdego – bez względu na jego rodzinną sytuację finansową!

Na uczniów czeka :

 • bezpłatny kurs florystyczny trwający 10 miesięcy (140 godzin),
 • bezpłatny kurs budowlany kończący się egzaminem czeladniczym,
 • bezpłatny kurs na prawo jazdy współorganizowany przez PIM,
 • bezpłatny basen,
 • klub sportowy i wyjazdy na zawody ogólnopolskie i międzynarodowe,
 • nowoczesne studio filmowe – szkolna telewizja,
 • ogólnokrajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne,
 • ogólnopolskie konkursy przedmiotowe, zawodowe i sportowe,
 • wyjazdy i wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • „kulturalna” Warszawa: kina, teatry, muzea …

Mamy własny 19-osobowy bus. A wszystkie koszty transportu i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów finansuje Instytut. To też ułatwia liczne wyjazdy.

Robimy wszystko dla pełnego i wszechstronnego rozwoju naszych uczniów!

Chcesz być w CENTRUM!?

Centrum:

 • Warszawy,
 • kultury głuchych, słabosłyszących i słyszących,
 • wiedzy,
 • możliwości rozwoju

Dołącz do nas !

Czekamy na Ciebie w Instytucie i zapraszamy na plac Trzech Krzyży 4/6!

Pobierz ulotkę – tutaj.

 

Szanowni Rodzice,

mam nadzieję, że Wasze dzieci znajdą w Instytucie szkołę, o jakiej marzą.

Codziennie dyrekcja i wszyscy pracownicy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą  na wszystkie Wasze pytania.

 

Dyrektor Instytutu

 

Uczniowie o szkole

 

A co myślą uczniowie o naszej szkole?

„Przyszłam tu do szkoły i nie żałuję”,

„Nauczyciele dobrze tłumaczą”,

„Nie chcę wracać do poprzedniej szkoły”.

 

To tylko niektóre z wypowiedzi.

Najlepiej sami się przekonajcie i obejrzyjcie film, na którym nasi uczniowie opowiadają, co myślą o Instytucie.

 

Rodzice o szkole

 

Jeśli jeszcze się wahasz, przygotowaliśmy dla ciebie również informacje od rodziców.

Dla nas ważni są wszyscy!

 

Dbamy o uczniów, aby rodzice mogli być spokojnie, że ich dzieci mają zapewnioną najwyższą jakość edukacji.

 

 

 

 

 

Wybuch II Wojny Światowej

1 września 1939r. Rano wojska niemieckie zaatakowały Polskę.

17 września 1939r. wojska sowieckiej Rosji wkroczyły do Polski.

Rozpoczęła się II wojna światowa

 

1 września, jak w każdym roku, w telewizji, na stronach internetowych i w gazetach będzie dużo informacji poświęconych 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września Polska została zaatakowana przez Niemcy. 17 września wkroczyły do Polski wojska sowieckiej Rosji. Z okazji rocznicy, która zapoczątkowała wielką tragedię Polski, Europy i świata, pomyślmy o bohaterach tamtych lat. Jednym z nich był Jan Paweł Falkowski. Historia jego życia to portret Polski.

Pana płk. Jana Pawła Falkowskiego mieliśmy zaszczyt gościć w Instytucie Głuchoniemych w 1988r. W auli naszej szkoły opowiadał o swoim barwnym życiu, o wojnie, o walkach pilota myśliwskiego w kilku dywizjonach. Pan pułkownik przekazał nam kopię obrazu, który został namalowany w Kanadzie. „Falkowski, portret Polski” namalował artysta po lekturze wspomnień płk. J.P.Falkowskiego zawartych w książce zatytułowanej „Z wiatrem w twarz”.

W czasie wojny był jednym z dowódców słynnego dywizjonu 303. Zestrzelił 9 niemieckich samolotów. W uznaniu zasług, odwagi został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, trzykrotnie Medalem Lotniczym i wieloma innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi. Zestrzelony w 1945r. brawurowo uciekł z niemieckiej niewoli. Po wojnie nie wrócił do Polski. Tutaj, w kraju czekałby go wyrok i więzienie. Taki los spotkał wielu jego kolegów, którzy przyjechali do Polski po 1945r. W 1947 r. wyjechał do Kanady. Tutaj żył,  pracował przez wiele lat. Zmarł w 2001roku. Miał 89 lat.

Obraz zatytułowany FALKOWSKI „PORTRAIT OF POLAND” przedstawia życie pułkownika Jana Pawła Falkowskiego. To wizualna historia Polski w XX wieku. Na obrazie widzimy sceny z bitwy warszawskiej 1920 roku, sceny z kampanii wrześniowej 1939r. Widzimy sceny bombardowania i atakujących czołgów. Gorycz klęski przeplata się nadzieję polskiego pilota walczącego we Francji i Anglii. Na obrazie ukazane są sceny walk lotniczych. Jest Dęblin, Kraków, Lublin, Warszawa i Wilno. Światła przeciwlotniczych reflektorów omiatających niebo w poszukiwaniu samolotów. Spójrzmy dokładnie na obraz. Dostrzeżemy Pomnik Lotników Polskich w Northolt. Pomyślmy o bohaterach tamtych lat. Pomyślmy o płk. Janie Pawle Falkowskim.   

Tadeusz Adamiec    

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

1 września

 

Godz. 9.30 Przedszkole i klasy  1-3 SP

Godz. 10.30 klasy 4-8 SP

Godz. 11.30 klasy szkół ponadpodstawowych

 

 • Uczniowie i ewentualnie rodzice przychodzą na teren IG na 10 minut przed rozpoczęciem uroczystości
 • Uroczystość odbywać się będzie na boisku szkolnym
 • Dla uczniów poszczególnych klas będą wyznaczone miejsca na boisku
 • Dla rodziców obecnych z dziećmi będzie wyznaczone osobne miejsce na boisku
 • Wszystkie osoby wchodzące na teren IG będą miały mierzoną temperaturę
 • Rodzice i opiekunowie towarzyszący dzieciom  mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m, zalecamy osłonę nosa i ust /maseczka, przyłbica/ oraz niedotykanie żadnych przedmiotów, ławek i tp. na terenie boiska IG
 • Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 • Uczniowie do szkoły mogą przyjść tylko pod opieką osoby zdrowej
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły
 • Opiekunowie i osoby z zewnątrz przebywające w budynku Instytutu zobowiązane są do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 

 

 

ZNAMY WYNIKI MATUR 2020.

WOW!

 

Opowiada Tadeusz Adamiec:

……11 sierpnia 2020 r. – godzina 10.35. Jadę z siedziby OKE w Warszawie z zapakowaną jeszcze kopertą zawierającą cieplutkie, dopiero co wydrukowane świadectwa maturalne. Przejeżdżając obok pomnika ks. Jakuba Falkowskiego, założyciela i patrona Instytutu, zobaczyłem delikatny uśmiech w kąciku jego ust. Czy mi się tylko wydawało? Czy było to złudzenie? Czy postać na pomniku może się uśmiechać? Osądźcie to sami. Ja, kiedy otworzyłem kopertę ze świadectwami, to uwierzyłem. 

 

Nasi absolwenci, korzystając z loginów i haseł znali wyniki od rana. Od najwcześniejszych godzin wysyłali swoim  nauczycielom informacje o wynikach matur.

 

Nauczycielki języka polskiego czytają informacje otrzymane od uczniów.

Matura z polskiego poziom podstawowy:  64 %, 70% i nawet 74% ,

poziom rozszerzony 60% i uwaga … 70%.

Nauczycielki w euforii krzyczą ze szczęścia.

 

Panie i Panowie, nasi absolwenci –  jesteście super !!!

 

Nauczyciel matematyki, którego przedmiotu na maturze zawsze najbardziej boją się niesłyszący uczniowie, otrzymał info o wynikach egzaminów.

Matura z matematyki: 44%, 50%  i nawet …. 86%.

Uff… w Instytucie matury z matematyki nikt nie musi się bać. W naszej szkole zdali ją wszyscy!!!!

Nauczyciel pęka z dumy.

 

Chłopcy i dziewczęta  – brawo!!!

 

Nauczycielka języka angielskiego czyta info skierowane do niej.

Matura z języka angielskiego poziom podstawowy: 70%, 78% i uwaga – nawet 93%.

Poziom rozszerzony – aż 66%.

Nauczycielka skacze z radości.

 

Kochani jesteście najlepsi!!!

 

Nasza radość jest tym większa, że te wspaniałe wyniki osiągnęła młodzież z technikum, która była z nami w Instytucie od przedszkola, przez szkołę podstawową i gimnazjum aż do matury. Nic tak przecież nie świadczy o wysokim poziomie nauczania, jak sukcesy naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych.

Cieszymy się również, że takie wyniki osiągnęli nasi absolwenci pomimo trudnego okresu pandemii koronawirusa. Uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli w czasie zdalnego nauczania wytrwale pracowali i z zaangażowaniem przygotowywali się do matury nawet po zakończeniu roku szkolnego. Dodatkową trudnością było to, że w jednym miesiącu nałożyły się im egzaminy maturalne i egzaminy zawodowe z kwalifikacji.

Ale wszystko poszło wspaniale!!!

Oto fragment z sms-a, który otrzymał dyrektor IG od jednej z mam, z prośbą, aby przekazać go nauczycielom, którzy uczyli naszych absolwentów od przedszkola do ostatnich klas technikum.

„ … Wielki to zaszczyt dla całej szkoły. Wasz wieloletni wysiłek i serce włożone w dzieciaki teraz zbiera żniwo. Jesteśmy dumni, że przez tyle lat byliśmy cząstką tej społeczności …” 

My też jesteśmy dumni z Państwa pociech i dziękujemy RODZICOM.

 Absolwentom życzymy dalszych sukcesów w pracy, na studiach i w … życiu. Powodzenia!!!

 

Dyrekcja i nauczyciele.

 

 

 

 

 

100 – lecie ZWYCIĘSKIEJ BITWY WARSZAWSKIEJ
1
920-2020

15 sierpnia ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

 

Więcej – kolejne plakaty i poniższy tekst. 

 

Edgar Vincent lord d’Abernon w 1920 roku był członkiem brytyjskiej misji w Polsce. Obserwował bitwę pod Warszawą w 1920 roku i uznał ją za 18 bitwę w dziejach. Jedną z tych, które w historii ludzkości zadecydowały o losach świata.  

W swojej książce napisał:

” Bitwa pod Wiedniem ( 1683 r) była jednym z tych wydarzeń, w których Polska wywalczyła bezpieczeństwo całej Europy (…) zwycięstwo 

odniesione pod murami Warszawy w 1920 roku, we wpływie swym na europejską cywilizację, nie mniej było żywotne od tamtych historycznych zmagań, kiedy Polska grała przedmurze Zachodu.

… gdyby wojska sowieckie przełamały opór armii polskiej i zdobyły Warszawę, wówczas bolszewizm ogarnąłby Europę Środkową, a być może, przeniknąłby i cały kontynent. W Niemczech w każdym większym mieście agenci komunistyczni czynili potajemne przygotowania, nakreślony był zupełnie zdecydowany program działania; leaderzy obrani, lista ofiar terroru wypisana, a podziemnej tej intrydze miały towarzyszyć okrutne kaźnie i mordy…”

W 1930 roku, po dziesięciu latach dodał kolejną refleksję:

” Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń, posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej doceniane (…) jak wytłumaczyć europejskiej opinii publicznej, że w roku 1920 Europę zbawiła Polska.” 

 

   

 

Dnia 15 września 1920r, w Siedlcach dowodzący armią sowiecką byli tak pewni zwycięstwa. Wydali odezwę, w której napisali:

„Czerwona Armia zdobyła Warszawę w pogoni za Białą Armią Piłsudskiego.”

Tego dnia Wódz Naczelny wojsk polskich, ze swojej kwatery wydał rozkaz operacyjny, którego fragment poniżej przytaczam:

„… Wszystkie wojska rozumieć muszą, że bitwa ta rozstrzyga o losy wojny i kraju i że dać ona może pożądane rezultaty tylko przy najwyższym wysiłku sił i woli każdego poszczególnego żołnierza i oficera.

Daleko posunięta inicjatywa ofensywna wszystkich dowódców będzie gwarancją.

(-) Józef Piłsudski Wódz Naczelny”

 

Kiedy myślimy o bohaterach bitwy pod Warszawą to powinniśmy pamiętać o ich kolejnym zwycięstwie. Bitwa Warszawska nie rozstrzygnęła wszystkiego. 22 września W. Lenin był przekonany, że za kilka dni ruszy z kolejną ofensywą na Polskę. Nie wiedział, że Józef Piłsudski już wcześnie wydał rozkaz do nowej bitwy. Wódz Naczelny napisał 19 września 2020; 

„(…) Wszystkie wiadomości wskazują na zamiary ofensywne przeciwnika.

 1. Aby uprzedzić ofensywę nieprzyjaciela i pokrzyżować jego zamiary, nasze północne armie 2-a i 4-a podejmą pod moim bezpośrednim dowództwem uderzenie (…).” 

Tak rozpoczęła się kolejna zwycięska bitwa 1920 roku – nad Niemnem.

Po zwycięstwie, 18 października 2020 roku Naczelny Wódz wydał rozkaz. Zaczyna się on wezwaniem; „Żołnierze!”. Zakończył go takimi oto słowami:

” (…) Żołnierze! zrobiliście Polskę mocną, pewną siebie i swobodną. Możecie być dumni i zadowoleni ze spełnienia swojego obowiązku. Kraj, co w dwa lata potrafi wytworzyć takiego żołnierza, jakim jesteście, może spokojnie patrzyć w przyszłość.

Dziękuję wam raz jeszcze! 

(…)

Józef Piłsudski Pierwszy Marszałek Polski i Naczelny Wódz

 

 

15 sierpnia 2020 roku pomyślmy o naszych bohaterach. O Marszałku Józefie Piłsudskim  – Naczelnym Wodzu, o Premierze Wincentym Witosie, o generałach: Tadeuszu Rozwadowskim – Szefie Sztabu, Józefie Hallerze – Inspektorze Armii Ochotniczej, Władysławie Sikorskim – dowódcy 5 Armii, Edwardzie Rydzu Śmigłym i późniejszym marszałku, o Kazimierzu Sosnkowskim. Pomyślmy o setkach oficerów, tysiącach żołnierzy, o kobietach i mężczyznach. Pamiętajmy o zaledwie 27 letnim księdzu Ignacym Skorupko, który zginął  14 sierpnia około 5.00 rano pod Ossowem. Pamiętajmy o dzieciach; 13, 14, 15 letnich, których proste żołnierskie groby są na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Są też w wielu innych miejscach Polski.        

Refleksja współczesna nad dniem 15 sierpnia 1920 roku budzi przerażenie. W Niemczech, w Gelsenkirchen, mieście położonym w zachodniej bogatej części RFN, w Nadrenii Północnej Westfalii, w centrum Europy, w czerwcu 2020 odsłonięty został 3 metrowy pomnik W. Lenina. Zbrodniarza, twórcy systemu, wielkiego więzienia i obozu koncentracyjnego, który to system w dziesiątkach krajów doprowadził do śmierci wielu milionów niewinnych ludzi. Straszne!

Joseph Goebbels, wyjątkowy łotr, tak o nim napisał:

„21 stycznia 1924 roku zmarł Lenin. (…) Przywódczy umysł Europy. Może później stanie się bohaterem legend (…) bolszewizm jest zdrowy w swym jądrze (…)” Te słowa są identyczne jakie wygłosili odsłaniający pomnik. Mówili o wielkim myślicielu.

Może ktoś inny wpadnie na pomysł i postawi pomnik zbrodniarzowi ze śmiesznym wąsikiem? Straszne! 

 

Kto wątpi w dzicz, która maszerowała na Polskę i Europę to polecam Dziennik Izaaka Babla, który na ochotnika zgłosił się do sowieckiej 1 Armii Konnej Budionnego. Był on po drugiej stronie. Poczytajcie o tych zdziczałych żołnierzach i żołnierkach. Oto skromny fragment:

„Szwadrony szarżują, kurz, tętent, szable w dłoń bluzgają przekleństwa, a one z zadartymi spódnicami mkną na samym przedzie zakurzone, c(…), same k(…), ale towarzyszki i k(…) dlatego właśnie, że towarzyszki, obsługują tym czym mogą, bohaterki, a jednocześnie pogardzane, poją konie, znoszą siano, reperują uprząż, kradną po kościołach i po domach.” 

 

Polecam lekturę dzienników wydanych w Polsce 1990 roku.

Tadeusz Adamiec   

     

 

76 rocznica wybuchu POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

 

1 sierpnia 2020r, w 76 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, przedstawiciele Instytutu Głuchoniemych pod pomnikami na dziedzińcu złożyli wiązanki biało – czerwonych kwiatów. Złożyli pod pomnikiem głuchych żołnierzy AK – powstańców i wychowanków Instytutu, pod pomnikami; druhny Wandy Tazbir i ks. J. Falkowskiego. Pluton głuchych powstańców – wychowanków szkoły, wchodził w skład batalionu AK „Miłosz”. Wśród nas byli dawni uczniowie, byli i obecni nauczyciele. Osoby związane z Instytutem. Bardzo dziękuję Panu Markowi Kubiakowi i Pani Edycie Sapińskiej za organizację uroczystości. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli i uczestniczyli w uroczystości.

O godzinie 10.00 przeszliśmy pod pomnik, kamień upamiętniający wszystkich żołnierzy Batalionu AK „Miłosz”, głuchych i słyszących. Spotkaliśmy ostatnich żołnierzy, którzy walczyli wokół naszej szkoły. Ostatnich, którym zdrowie pozwoliło przyjechać pod pomnik. Dzisiaj mają ponad 90 lat. W 1944r. mieli zaledwie 16, 17 lat. Wysłuchaliśmy przejmujących wspomnień z walk na skwerze za pomnikiem, o poległych i ich szalonej odwadze.    

Nie wolno nam o tym zapomnieć. Pamięć o tych wydarzeniach, o tych żołnierzach słyszących i głuchych musimy kultywować dzisiaj i w kolejnych latach. Szczególnie w Instytucie Głuchoniemych. W międzynarodowym otoczeniu hoteli, banków, zagranicznych firm jesteśmy niemal jedynymi, którzy o tym pamiętają.
To widać od kilkunastu lat 1 sierpnia. Kiedy tego dnia rano jadę przez Warszawę to widzę przy ulicach pomniki powstańcze. Tam, gdzie mieszkają warszawiacy, widzę pod pomnikami dużo biało-czerwonych kwiatów. Tam gdzie są biurowce widzę tylko wiązanki złożone  przez Prezydenta m.st. Warszawy. Smutne.   

 

Jeszcze raz dziękuję Wszystkim, którzy przybyli. Zapraszam do obejrzenia fotograficznej relacji.

Zdjęcia.

Pamiętając o powstaniu chciałbym Wszystkim przedstawić wiersz, który powinien budzić głęboką refleksję o powstaniu warszawskim i o losach Polski, Polaków i Polek po 1944r. Autorem wiersza jest Józef Szczepański pseudonim „Ziutek”, żołnierz Armii Krajowej w oddziałach do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK. W czasie okupacji był uczniem konspiracyjnego nauczania w gimnazjum Władysława IV, harcerzem Szarych Szeregów, słuchaczem podchorążówki, a jednocześnie uczestnikiem akcji z bronią    w ręku. Od maja 1944r. był żołnierzem batalionu AK „Parasol”. W powstaniu podporucznik „Ziutek” walczył na Woli i na Starym Mieście. Został ranny 1 września 1944r. Zmarł 10 września 1944r.

Był nie tylko żołnierzem, ale poetą i pieśniarzem. Najlepiej znamy jego powstańcze piosenki: „Pałacyk Michla”, napisaną 4 sierpnia i „Parasola piosenkę szturmową” znaną też jako „Pieśń bojową batalionu Parasol” lub „Chłopcy silni jak stal”, napisaną w drugiej połowie sierpnia na Starówce. Zagrzewały do boju. Pięknie przetłumaczyła ją P. Małgorzata Limanówka. Brawo!

Pamiętając o nich powinniśmy jednak pamiętać przejmujący wiersz Józefa Szczepańskiego napisany wieczorem 29 sierpnia 1944 roku i zatytułowany „Czerwona zaraza”. Tego dnia „Ziutek” deklamował go w ruinach Pałacu Krasińskich po raz pierwszy. Tam też, na placu, 1 września 2044r, walcząc o właz do kanału, został ciężko ranny. Ewakuowany był przez kolegów kanałami do Śródmieścia. Po kilku dniach zmarł w powstańczym szpitalu.

Niekiedy, krótki przejmujący wiersz poety czasu powstania więcej mówi niż długie zawiłe polemiki współczesnych historyków i … co gorsza polityków.  

10 września 2020 r. Miał tylko 21 lat. Spójrzmy na jego fotografię.

 

 

Manuskrypt wiersza po wojnie został ukryty, zakopany przez rodzinę. Niestety, nie został później odnaleziony. Wiersz jednak żył własnym życiem. Przepisywany, przechodził od rodziny do rodziny, od kolegi i koleżanki do kolegi i koleżanki. Tylko w kręgu osób zaufanych. Mój tata dostał go do przepisania od wujka. Ja, przepisany dałem go koledze. Pisaliśmy przez kalkę. Tak krążył w czasach, kiedy nie było kserografów, sieci, telefonów, którymi dzisiaj, powszechnie robimy zdjęcia różnych dokumentów i rozsyłamy w świat. W czasach, kiedy za posiadanie, deklamowanie wiersza Józefa Szczepańskiego groziły kary. I to nie byle jakie kary!        

 

 „Czerwona zaraza” Józef Szczepański 29 sierpnia 1944r.

Czekam ciebie, czerwona zarazo,

byś wybawiła nas od czarnej śmierci,

byś nam Kraj przedtem rozdarłwszy na ćwierci,

była zbawieniem witanym z odrazą.

 

Czekamy ciebie, ty potęgo tłumu

zbydlęciałego pod twych rządów knutem

czekamy ciebie byś nas zgniotła butem

swego zalewu i haseł poszumu.

 

Czekamy na ciebie, ty odwieczny wrogu,

morderco krwawy tłumu naszych braci,

Czekamy ciebie, nie żeby zapłacić,

lecz żeby chlebem witać na rodzinnym progu.

 

Żebyś ty wiedział nienawistny zbawco,

jakiej ci śmierci życzymy w podzięce

i jak bezsilne zaciskamy ręce

pomocy prosząc, podstępny oprawco.

 

Żebyś ty wiedział dziadów naszych kacie

sybirskich więzień ponura legendo,

jak twoją dobroć wszyscy kląć tu będą,

wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia.

 

Żebyś ty wiedział, jak to strasznie boli

nas dzieci Wielkiej, Niepodległej, Świętej

skuwać w kajdany łaski twej przeklętej,

cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli.

 

Legła twa armia, zwycięska, czerwona

u stóp łun jasnych płonącej Warszawy

i scierwią duszę syci bólem krwawym 

garstka szaleńców, co na gruzach kona.

 

Miesiąc już mija od Powstania chwili,

łudzisz nas dział swoich łomotem,

wiedząc, jak znowu strasznie będzie potem

powiedzieć sobie, że z nas znowu zakpili.

 

Czekamy ciebie, nie dla nas, żołnierzy,

dla naszych rannych – mamy ich tysiące,

i dzieci są tu i matki karmiące,

i po piwnicach zaraza się szerzy

 

Czekamy ciebie – ty zwlekasz i zwlekasz,

ty się nas boisz, i my wiemy o tym.

Chcesz, byśmy tu wszyscy legli pokotem,

naszej zagłady pod Warszawą czekasz.

 

Nic nam nie robisz – masz prawo wybierać,

możesz nam pomóc, możesz nas wybawić

lub czekać dalej i śmierci zostawić …

śmierć nie jest straszna, umiemy umierać.

 

Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły

Nowa się Polska – zwycięska narodzi.

I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić

czerwony władco rozbestwionej siły.

 

 

 

 

Żegnamy Pana Profesora Tadeusza Gałkowskiego

 

29 lipca 2020r. nad ranem zmarł profesor Tadeusz Gałkowski, psycholog od kilkudziesięciu lat pracujący naukowo nad problemami rehabilitacji  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Aktywnie pracował w środowiskach prowadzących rewalidację dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej.

Profesor Tadeusz Gałkowski przez wiele lat współpracował z Instytutem Głuchoniemych w Warszawie. Był z nami zawsze od kilkudziesięciu lat. Współorganizował z nauczycielami naszej placówki konferencje poświęcone nauczaniu dzieci i młodzieży z wadami słuchu. Jego słowa: „Głusi ze słyszącymi i słyszący z głuchymi” zawsze obecne były w jego postawie. Był naszym „oknem na świat”. Dzięki Niemu mogliśmy zapraszać wielu wybitnych surdopedagogów, lingwistów i surdopsychologów z całego świata. Z jego inicjatywy i przy wielkim wkładzie pracy Profesora zostały przetłumaczone i wydane książki, które stały się obowiązkową lekturą surdopedagogów naszego ośrodka.

 

29 lipca 2020 r. odszedł dobry, szlachetny, wszystkim życzliwy i oddany potrzebującym profesor Tadeusz Gałkowski.     

 

Autor zdjęcia: Marek Kubiak. 

 

T. Adamiec

Poszukiwanie pracy – poradnik

 

Pobierz prezentację – tutaj.

 

Prezentacja IG1

Prezentacja IG2

Prezentacja IG3

Prezentacja IG4

Prezentacja IG5

Prezentacja IG6

Accessibility