> Articles by: admin-instytutgm

Spot Instytutu Głuchoniemych

Szkoły dla młodzieży w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie.

Spot przygotowany przez studio telewizyjne Instytutu Głuchoniemych TVIG.

Razem w kierunku europejskiej szkoły

„Razem w kierunku europejskiej szkoły” to projekt realizowany w ramach programu Erasmus +, sektor Edukacja Szkolna, Akcja KA1. Ma on na celu podniesienie kwalifikacji metodycznych i językowych nauczycieli Instytutu. Głównymi odbiorcami projektu jest 18 nauczycieli, którzy wezmą udział w 7 szkoleniach zagranicznych:

  • 5 kursach metodycznych, zdobywając wiedzę w zakresie innowacyjnych metod pracy w szkole,
  •  2 kursach językowych, poszerzając swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego.

Projekt to również okazja do wymiany doświadczeń z nauczycielami z Europy, poznania efektywnych metod pracy już wdrażanych w innych placówkach. Dzięki zwiększeniu kompetencji nauczycieli w języku angielskim, będziemy mogli prowadzić kolejne inicjatywy ze szkołami zza granicy.

szkoła dla dzieci niesłyszących

 

 

 

Hołd przy Grobie Nieznanego Żołnierza

16 listopada 2018 r. o godz. 10.00 złożyliśmy hołd przy Grobie Nieznanego Żołnierza w asyście Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Na spotkanie przybyły delegacje wraz z pocztami sztandarowymi ze szkół warszawskich i grupa z naszej szkoły. Historię o Grobie Nieznanego Żołnierza opowiedział płk Witold Lisowski. Delegacje uroczyście, w asyście Wojska Polskiego złożyły przy Grobie Nieznanego Żołnierza wiązanki kwiatów, a następnie wpisały się do Księgi Pamiątkowej.

Tekst i zdjęcia: Marek Kubiak

 

Wyróżnienie dla naszych uczniów w konkursie RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ

Konkurs „Rówieśnicy Niepodległej” został ogłoszony przez Ośrodek KARTA w ramach projektu „Nieskończenie Niepodległa” – realizowanego dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Punktem odniesienia stała się „Polska Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych”. Na 30 tysiącach stron, w 1926 roku, podpisało się 5,5 miliona polskich obywateli wszystkich narodowości. Najmłodsi podpisujący „Deklarację” mieli 7 lat – urodzili się w 1918 roku – to rówieśnicy odzyskania niepodległości. Stąd tytuł konkursu, kierowanego do młodzieży.

Organizatorzy wychodzili z założenia, że każda społeczność, każda szkoła, każdy uczeń może znaleźć wśród podpisanych osób kogoś dla siebie bliskiego, ważnego lub interesującego, i przez jego/jej losy może opowiedzieć o fragmencie historii Niepodległej Polski.

Kacper Trzaskowski odnalazł listę podpisaną przez uczniów Instytutu Głuchoniemych. Wraz z  Natalią Irek i Aleksandrą Szot opisali historię jednego
z nich – Ludgarda Hendzla. W odtworzeniu historii jego życia pomógł im jego syn pan Józef Kazimierz Hendzel.

Nasi uczniowie  Natalia Irek, Aleksandra Szot i Kacper Trzaskowski otrzymali wyróżnienie za pracę pt. „Ludgard Hendzel – absolwent Instytutu Głuchoniemych w Warszawie”.

Wręczenie nagród odbyło się 9 listopada 2018, w Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

 

Autor fotografii Maciej Łabudzki strona Ośrodka Karta

 

 

1918-2018

100- lecie niepodległości w Instytucie Głuchoniemych

Uczniowie, wychowankowie, nauczyciele i pracownicy Instytutu – wszyscy uczciliśmy rocznicę stulecia odzyskania niepodległości. Od najmniejszych dzieci z przedszkola po najstarszych uczniów z klas licealnych, technikum, szkoły branżowej i przygotowania do pracy. Tak jak w wielu szkołach w całej Polsce i poza jej granicami, w piątek 9 listopada 2018r. o godzinie 11.11. podczas uroczystego apelu odśpiewaliśmy nasz hymn. Odśpiewaliśmy w języku polskim i w Polskim Języku Migowym.

W niedzielę, 11 listopada 2018r., po mszy św. w kościele św. Aleksandra delegacje absolwentów Instytutu złożyły wiązanki biało – czerwonych kwiatów na grobie ks. Jakuba Falkowskiego znajdującego się w podziemiach tego kościoła. Następnie kwiaty w barwach narodowych złożone zostały pod pomnikami: ks. Jakuba Falkowskiego, druhny Wandy Tazbir, Głuchych Powstańców – żołnierzy AK i pod pomnikiem żołnierzy batalionu AK „Miłosz”. Delegacje podążały pod pomniki w morzu świętujących mieszkańców Warszawy. Wielu w rękach miało biało-czerwone flagi. Widząc delegacje Głuchych z biało-czerwonymi wiązankami bili brawo i gestem podniesionych kciuków wyrażali aprobatę. Atmosfera była podniosła i radosna. Następnie po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy na dziedzińcu Instytutu Głuchoniemych wychowankowie i absolwenci Instytutu odśpiewali w PJM hymn Polski. Pod pomnikami, w ciszy, w języku migowym odśpiewane zostały cztery zwrotki hymnu. W tym czasie słychać było takty melodii innej pieśni, nierozerwalnie związanej z dniem niepodległości; Pierwszej Brygady Legionów Polskich. Dobiegała ona od strony zegara znajdującego się w tympanonie gmachu głównego Instytutu.

Wszystkich przechodzących obok Instytutu Głuchoniemych serdecznie zapraszamy na wystawę znajdująca się na ogrodzeniu od strony pl. Trzech Krzyży. Jest to krótka historia Instytutu z lat 1918 -2018.     

Konkurs plastyczny

„Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości”

 

9 listopada 2018 roku zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego „Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości”. Zadaniem uczniów było wykonanie plakatów związanych z tematyką tej rocznicy. W konkursie uczestniczyły klasy od I do V szkoły podstawowej, i był podzielony na dwie kategorie: prace indywidualne oraz grupowe. Łącznie do organizatorów wpłynęły 32 prace. Uczniowie wykazali się kreatywnością, prace były atrakcyjnie wykonane – jury miało bardzo trudny wybór. Oceniana była treść, estetyka oraz technika wykonania pracy. W obydwu kategoriach przyznano trzy główne miejsca, w tym III miejsca były ex aequo. Reszta prac otrzymała wyróżnienie.

W kategorii prac grupowych I miejsce otrzymała klasa I B. Natomiast w kategorii prac indywidualnych I miejsce otrzymał Michał z klasy III b.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach plastycznych ogłaszanych przez szkołę.

 

Święto Szkoły

22 października poszliśmy do kościoła na Mszę Świętą.  W Święto Szkoły’ 23 października o godzinie 10.00 był apel. Pani dyrektor pasowała uczniów klas pierwszych Potem uczniowie z trzeciej klasy ślubowali, że będą grzeczni i będą dobrze się uczyć. Później pani dyrektor dawała koszulki IG i tarcze wszystkim nowym uczniom. Następnie zespół teatralny „Bajkoludki” pokazał przedstawienie „Abecadło”. Po apelu grupa starszych uczniów poszła do kina na film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, a grupa młodszych poszła do kina na film „Hotel Transylwania 3”.

 

Spotkanie z Policją

18 października 2018r. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej spotkali się z policjantem.

Tematem rozmowy było bezpieczeństwo na drodze. Policjant przypomniał podstawowe zasady obowiązujące w ruchu drogowym. Mówił w jaki sposób należy poruszać się po chodniku i ulicy. Zwrócił uwagę na to, aby w czasie przejścia przez jezdnię nie „migać” i nie używać telefonu komórkowego. Uczniowie obejrzeli również film pt.: „Droga”.

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu. Dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały pytania.

 

Tekst: Ewelina Opioła

 Tygodnie pełne wrażeń

 

XXII Festiwal Nauki

27 września 2018 r. klasa 1 LO brała udział w XXII Festiwalu Nauki. Uczestniczyła w warsztatach pt. “Wycieczka od genu do białka” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczniowie poznali, jak zorganizowane jest nowoczesne laboratorium. Wykładowca opowiadał o budowie białek, DNA i genach. Były to bardzo ciekawe zajęcia.

 

Tydzień Kultury Bez Barier

1 października w ramach Tygodnia Kultury Bez Barier klasa 3ga poszła do Muzeum Powstania Warszawskiego. Czekał tam przewodnik i tłumacz PJM. Uczniowie oglądali stare rzeczy, zdjęcia
i dużo się dowiedzieli – a teraz właśnie omawiają na lekcjach polskiego literaturę o czasach II wojny światowej. Na koniec obejrzeli film “Miasto ruin” o zniszczonej Warszawie.

5 października 2018 r. Fundacja „Tydzień Kultury Bez Barier” zorganizowała w Kinie Elektronik pokaz filmu pt.: „W imię ich matek – historia Ireny Sendlerowej” z napisami dla niesłyszących.
Po filmie było spotkanie z producentem filmu tłumaczone na PJM.  Z Instytutu Głuchoniemych brali w nim udział uczniowie klas starszych – 3 gimnazjalnej, liceum i technikum. Film był bardzo interesujący poruszający.

Gdy później klasa 1 LO brała – z okazji rocznicy odzyskania niepodległości- udział w konkursie na Polkę 100lecia – z kilkudziesięciu wspaniałych kandydatek wszyscy uczniowie jednogłośnie oddali głos na panią Irenę Sendlerową.

 

Warszawski Festiwal Młodzieży

9 października w czasie Warszawskiego Festiwalu Młodzieży klasa 3 Ga brała udział w grze miejskiej pt. “ Odbudowa Starego Miasta w Warszawie”. Klasa podzieliła się na dwie grupy – chłopcy z księdzem i dziewczyny z panią Agnieszką Bednarska. Każda grupa dostała mapę i plecak. Były w nim zadania i potrzebne do ich rozwiązania rzeczy: kompas, centymetr, deseczka i inne. Chodząc
po Starym Mieście udało się nam rozwiązać wszystkie 9 zadań! Wróciliśmy do Muzeum Warszawy i w nagrodę dostaliśmy pamiątkowe znaczki – przypinki do ubrań. Było fajnie i ciekawie.

15 października wszystkie starsze klasy: 3 gimnazjalna, liceum i technikum poszły do Teatru Powszechnego. W czasie Festiwalu Teatralnego dla Dzieci i Młodzieży Korczak 2018 obejrzeliśmy  przedstawienie pt. “Forum” tłumaczone na PJM. Tak naprawdę to nie obejrzeliśmy, ale braliśmy w nim udział. Spektakl był “interaktywny” i cała nasza grupa została zaproszona na scenę. Występowali młodzi ludzie w naszym wieku i na początku nie wiedzieliśmy, że to są aktorzy – sądziliśmy, że to są uczniowie – tak jak my!

Razem budowaliśmy grupę, wykorzystywany był facebook. I dostaliśmy  nauczkę – zobaczyliśmy, że trzeba zawsze reagować na przemoc i tę fizyczna i tę psychiczną. To było bardzo ciekawe doświadczenie.

 

XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak 2018

 16 października – w czasie Festiwalu Teatralnego Korczak 2018- klasa 3ga poszła do Teatru Powszechnego na przedstawienie z teatru w Będzinie pt. “Pamięć Rutki”. Rutka to prawdziwa żydowska dziewczynka, która w czasie wojny miała 14 lat, mieszkała  w Będzinie, została przesiedlona do getta i tam pisała pamiętnik odnaleziony pod schodami wiele lat po wojnie. Rutka zginęła w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Tłumaczyła nasza pani Agnieszka.

 

Teksty: klasy 3Ga i 1LO

Korekta językowa: Agnieszka Bednarska

Foto: Agnieszka Bednarska i strony organizatorów

 

 

 

„Auf eine gute Nachbarschaft – wir lernen uns kennen und besser verstehen“

„Bliskie sąsiedztwo – poznajemy się wzajemnie i uczymy lepiej rozumieć“

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

 

9 września 2018 roku 16 uczniów starszych klas szkoły podstawowej, trzeciej klasy gimnazjalnej i pierwszej klasy liceum wyjechała do szkoły dla niesłyszących w Niemczech – w Essen.

 

Pierwszy dzień (niedziela) to była długa podróż. Najpierw autokarem, potem po obiedzie w McDonaldzie w Berlinie pociągiem do hostelu w Essen.

 

Drugiego dnia (poniedziałek) poszliśmy do niemieckiej szkoły. Na powitalnym spotkaniu ze wszystkimi uczniami pokazaliśmy żartobliwy film o Jakubie Falkowskim przygotowany przez uczniów i nauczycieli Instytutu w naszym szkolnym studiu filmowym . Potem spotkaliśmy się z uczniami klasy 9a i 9b, którzy biorą udział w projekcie. Wspólnie rozwiązywaliśmy różne zadania i w ten sposób poznaliśmy całą ich szkołę. Po obiedzie, który przygotowała dla nas grupa niemiecka, pojechaliśmy razem na kręgle.

 

Trzeciego dnia (wtorek) razem z niemieckimi uczniami byliśmy na ekumenicznym spotkaniu modlitewnym w kościele. Potem poszliśmy na warsztaty w szkole. Podzieliliśmy się na grupy i razem z niemieckimi uczniami braliśmy udział w zajęciach szycia, prania i prasowania, kulinarnych, stolarskich i artystycznych.

 

12 września w środę był piknik szkolny na boisku. Tam spotkaliśmy wszystkich niemieckich uczniów, a z uczniami z projektu graliśmy w różne sportowe gry. Było też jedzenie – ciasta, grill i lody. Na koniec kilku naszych uczniów zagrało w meczu piłki nożnej. Po pikniku pojechaliśmy do centrum handlowego Centro. Wieczorem świętowaliśmy 18.urodziny Julki w eleganckiej pizzerii.

 

13 września (czwartek) razem z grupą niemiecką poszliśmy do pobliskiego Oberhauser zobaczyć Gazometer. W środku olbrzymiego, okrągłego budynku była wystawa. Wjechaliśmy też windą bardzo wysoko na dach i oglądaliśmy widoki. Po obiedzie odwiedziliśmy internat dla głuchych. Zwiedzaliśmy go i dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, kto i na jakich warunkach tam mieszka.

Później zeszliśmy na dół. Niemieccy koledzy przygotowali poczęstunek – pizzę, ciastka, owoce, picie. Była dyskoteka. Tańczyliśmy i bawiliśmy się.

 

W piątek 14 września razem z grupą niemiecką pojechaliśmy pociągiem do Dortmundu. Najpierw poszliśmy do Muzeum Zawodów, potem do restauracji na kebab. Po obiedzie poszliśmy pod stadion Borussi Dortmund – było dużo kibiców, bo tego dnia był mecz! Część z nas wróciła potem do hotelu, część wybrała spacer po pięknym parku i wjazd na wysoką wieżę, aby jeszcze lepiej zobaczyć Dortmund.

 

W sobotę 15 września przed wyjściem do teatru na musical bawiliśmy się w różne fajne gry na trawie.

Potem oglądaliśmy “Tarzana”. Byliśmy bardzo zadowoleni, bo występ był bardzo ciekawy.

 

16 września (niedziela) wspólnie gotowaliśmy obiad (spaghetti), a potem poszliśmy do akwaparku. Bawiliśmy się tam prawie 4 godziny. Były wielkie dwie zjeżdżalnie (jedna z pontonami!), trampolina, sztuczna rzeka. Było super!

W poniedziałek 17 września podzieliliśmy się na grupy i braliśmy udział w różnych lekcjach matematyki w niemieckiej szkole. Potem było ostatnie spotkanie z niemieckimi kolegami – apel pożegnalny. Dzieci niemieckie dostały od nas prezenty z Instytutu Głuchoniemych. My otrzymaliśmy prezenty od nich.

 

Rano 18 września wyjechaliśmy z hotelu. Jechaliśmy pociągiem do Berlina. Po posiłku w McDonaldzie udało się nam zobaczyć trochę Berlin. Widzieliśmy budynek rządu Niemiec i Bramę Brandenburską. Z Berlina do Warszawy wróciliśmy autokarem.

 

Było tak dużo wydarzeń! Dodatkowo codziennie

  • bawiliśmy się w różne gry stolikowe i na powietrzu
  • wykonywaliśmy żartobliwe zadania zostawiane rano przez “chochlika”
  • dużo rozmawialiśmy na wieczornych podsumowaniach dnia.

 

To były bardzo ciekawe dni. Dużo zobaczyliśmy, wiele poznaliśmy.

Z niemieckimi kolegami spotkamy się w czasie drugiej części projektu u nas w Warszawie w maju 2019 roku.

 

 

Tekst: Aleksandra Szot ( z niewielką korektą  p. Agnieszki Bednarskiej)

Foto: uczestnicy projektu

Accessibility