> Blog

Blog

Rozwój zawodowy osoby niedosłyszącej i niesłyszącej

Wybór ścieżki zawodowej jest ważną decyzją w życiu każdego człowieka. Jeśli dodatkowo przyjdzie nam się mierzyć z ograniczeniami spowodowanymi wadą słuchu, to wybór okazuje się tym trudniejszy. Jakie czynniki powinniśmy brać pod uwagę przy wyborze zawodu? Ogólne predyspozycje Osoby niesłyszące i słabosłyszące przy wyborze ścieżki zawodowej powinny się kierować zarówno swoimi zainteresowaniami, jak i ogólnym […]

Jak zaplanować edukację dziecka niesłyszącego lub niedosłyszącego?

Często rodzice mają obawy związane z wysłaniem dziecka do Ośrodka szkolno-wychowawczego dla niesłyszących i uważają, że ich dziecko poradzi sobie w szkole masowej. Czy rzeczywiście tak jest? Jaka szkoła jest najbardziej odpowiednia dla dziecka z wadą słuchu? Najważniejsza jest rehabilitacja dziecka, u którego stwierdzono wadę słuchu. Jeśli chodzi o edukację, to każde dziecko jest inne […]

Jakie przedszkole wybrać dla dziecka z wadą słuchu?

Dziecko z wadą słuchu należy zapewnić odpowiednie warunki, aby mogło ono na równi z innymi dziećmi sprostać trudom edukacji. Jakie przedszkole wybrać, by dziecko miało dobre warunki rozwoju? Przedszkola dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących W przedszkolu dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących, podobnie jak w przedszkolach dla dzieci słyszących, metodą nauki jest zabawa. Organizuje się zajęcia, […]

Na czym polega terapia metodą integracji sensorycznej?

Metoda terapii integracji sensorycznej skierowana jest do dzieci z problemami w uczeniu się. Jest także metodą komplementarną w usprawnianiu dzieci z wadami słuchu. Czym jest integracja sensoryczna? Integracja sensoryczna pozwala odczuwać, porządkować, składać w spójną całość oraz rozumieć w relacji do siebie bodźce: słuchowe, wzrokowe, dotykowe, pochodzące z ruchu i grawitacji oraz węchowe i smakowe, […]

liceum dla niesłyszących i niedosłyszących

Zalety liceum dla niesłyszących i niedosłyszących

O ile osoby słabosłyszące mogą poradzić sobie w szkołach masowych, o tyle osoby ze znacznym ubytkiem słuchu lub niesłyszące częściej wybierają ośrodki szkolno-wychowawcze, które zapewniają im edukację dostosowaną do ich potrzeb. Korzyści z wyboru liceum dla niesłyszących Wybierając liceum, osoby z wadą słuchu często mają już określone pasje, które chcą rozwijać i silną motywację do […]

Accessibility