> Blog

Blog

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to leczenie oraz wsparcie, do którego mają prawo dzieci niesłyszące oraz niedosłyszące i ich rodzice. Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest zmniejszenie różnic rozwojowych. Dzięki temu mogą rozpocząć naukę, nie pozostając w tyle za rówieśnikami.

Rozwój zawodowy osoby niedosłyszącej i niesłyszącej

Wybór ścieżki zawodowej jest ważną decyzją w życiu każdego człowieka. Jeśli dodatkowo przyjdzie nam się mierzyć z ograniczeniami spowodowanymi wadą słuchu, to wybór okazuje się tym trudniejszy. Jakie czynniki powinniśmy brać pod uwagę przy wyborze zawodu? Ogólne predyspozycje Osoby niesłyszące i słabosłyszące przy wyborze ścieżki zawodowej powinny się kierować zarówno swoimi zainteresowaniami, jak i ogólnym […]

Jak zaplanować edukację dziecka niesłyszącego lub niedosłyszącego?

Często rodzice mają obawy związane z wysłaniem dziecka do Ośrodka szkolno-wychowawczego dla niesłyszących i uważają, że ich dziecko poradzi sobie w szkole masowej. Czy rzeczywiście tak jest? Jaka szkoła jest najbardziej odpowiednia dla dziecka z wadą słuchu? Najważniejsza jest rehabilitacja dziecka, u którego stwierdzono wadę słuchu. Jeśli chodzi o edukację, to każde dziecko jest inne […]

Jakie przedszkole wybrać dla dziecka z wadą słuchu?

Dziecko z wadą słuchu należy zapewnić odpowiednie warunki, aby mogło ono na równi z innymi dziećmi sprostać trudom edukacji. Jakie przedszkole wybrać, by dziecko miało dobre warunki rozwoju? Przedszkola dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących W przedszkolu dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących, podobnie jak w przedszkolach dla dzieci słyszących, metodą nauki jest zabawa. Organizuje się zajęcia, […]

Na czym polega terapia metodą integracji sensorycznej?

Metoda terapii integracji sensorycznej skierowana jest do dzieci z problemami w uczeniu się. Jest także metodą komplementarną w usprawnianiu dzieci z wadami słuchu. Czym jest integracja sensoryczna? Integracja sensoryczna pozwala odczuwać, porządkować, składać w spójną całość oraz rozumieć w relacji do siebie bodźce: słuchowe, wzrokowe, dotykowe, pochodzące z ruchu i grawitacji oraz węchowe i smakowe, […]

liceum dla niesłyszących i niedosłyszących

Zalety liceum dla niesłyszących i niedosłyszących

O ile osoby słabosłyszące mogą poradzić sobie w szkołach masowych, o tyle osoby ze znacznym ubytkiem słuchu lub niesłyszące częściej wybierają ośrodki szkolno-wychowawcze, które zapewniają im edukację dostosowaną do ich potrzeb. Korzyści z wyboru liceum dla niesłyszących Wybierając liceum, osoby z wadą słuchu często mają już określone pasje, które chcą rozwijać i silną motywację do […]

Accessibility