> Formy terapii

Formy terapii osób niesłyszących i niedosłyszących

W bieżącej działalności wykorzystujemy nowoczesne metody terapii, przeznaczone dla osób z wadą słuchu – niesłyszących i niedosłyszących. Świadczymy pomoc dla dzieci i młodzieży w każdym wieku, począwszy od etapu przedszkolnego i wczesnoszkolnego. W ramach naszych działań wykorzystujemy m.in. terapię integracji sensorycznej i zajęcia logopedyczne. Od 2007 r. w Instytucie działa Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Organizujemy też turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadą słuchu i ich rodzin.

 

Zajęcia terapeutyczne oferowane przez Instytut Głuchoniemych

Accessibility