> Formy terapii > Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

W roku szkolnym 2008/2009 oferta Instytutu Głuchoniemych wzbogaciła się o dodatkowa metodę terapii jaką jest Integracja Sensoryczna (SI).

Co to jest integracja sensoryczna (SI)?
Jest metodą terapii i profilaktyki w pracy z dziećmi. Została stworzona przez amerykańską psycholog i terapeutkę zajęciową dr A. Jean Ayres. Założeniem teoretycznym tej metody jest zależność rozwoju i funkcjonowania człowieka od prawidłowego rozwoju narządów zmysłu i integracji zmysłowej (sensorycznej).

Na czym polega terapia SI?
Często nazywana jest „naukową zabawą”, bo polega na wykonywaniu przez dziecko pod okiem terapeuty różnorodnych ćwiczeń, zabaw i aktywności angażujących całe ciało i wszystkie zmysły (równowagę, priopriocepcję- czyli czucie swojego ciała, dotyk, wzrok, słuch, smak i węch).
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Sali Terapii wyposażonej w specjalistyczny sprzęt tj. podwieszane platformy, hamaki, huśtawki terapeutyczne, liny, drabinki, deskorolki, trampolinę, drobny sprzęt do terapii manualnej i dotykowej, a także pomoce do stymulacji słuchowej, wzrokowej, węchowej i smakowej.

W Instytucie Głuchoniemych zajęcia prowadzą specjaliści posiadający Certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej: mgr Anna Sosnowska-Krac, mgr Katarzyna Wojtasik, mgr Karolina Koza.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH, KORZYSTANIE Z KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ SĄ BEZPŁATNE.

Opracował: Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niesłyszącego
Zdjęcia: Mariola Siedlecka

Accessibility