> Formy terapii > Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Oferujemy codzienną opiekę logopedyczną na etapie przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia logopedyczne są prowadzane na zasadach indywidualnych, przez wykwalifikowanych specjalistów – surdopedagogów i logopedów. Działamy wielopłaszczyznowo, stawiając sobie za cel właściwe wychowanie słuchowe dziecka, usprawnienie aparatu mowy i motoryki oraz kształtowanie umiejętności komunikacji ze światem.

Oferta logopedyczna

 

Nasze zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym to gwarancja indywidualnej opieki logopedycznej na najwyższym poziomie. Oferujemy:

 

Zachęcamy też do zapoznania się z innymi formami terapii dla niesłyszących i niedosłyszących. W naszym Instytucie prowadzimy m.in. Pracownię Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Accessibility