INTERNAT


Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne

Kierownik Internatu: mgr Tomasz Wardziak
tel: 664 001 677 - SMS, videokonferencje

   W naszym internacie przebywa obecnie ok. 80 wychowanków, którym odległość od miejsca zamieszkania do szkoły uniemożliwia codzienny dojazd. Dzieci i młodzież podzielona jest na 10 grup (ze względu na płeć oraz zbliżony wiek). Internat zapewnia podopiecznym 24 - godzinną opiekę od poniedziałku do piątku. Ze względu na wychowanków z odległych stron Polski, internat jest również czynny w wybrane weekendy w miesiącu.

   Nasz internat wyposażony jest w pełny węzeł sanitarny. W pokojach wychowanków znajdują się telewizory, młodzież ma również nieograniczony dostęp do lodówek, czajników oraz kuchenki mikrofalowej.

   Kadrę internatu stanowią osoby o pełnych kwalifikacjach surdopedagogicznych, wszyscy wychowawcy posługują się językiem migowym. Wychowankowie są również pod stała opieką pedagoga oraz psychologa.

   Nasi podopieczni w czasie pobytu w internacie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz odkrywania nowych pasji w ramach m.in. :

IG Warszawa Znajdź nas na Facebooku

Co nowego w internacie?

INFORMACJE DLA RODZICÓW

     Opłata za internat wynosi 10,50 PLN - dla dzieci młodszych - do ukończenia SP, 12 PLN dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (tylko za całodzienne wyżywienie).
Opłaty za wyżywienie można przesłać na konto:

MBFO INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH
00 - 499 WARSZAWA, PL. TRZECH KRZYŻY 4/6
Bank Handlowy w Warszawie SA
09 1030 1508 0000 0005 5012 3088

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zniżkę w opłatach (po udokumentowaniu swoich dochodów).

Dla uczniów mieszkających daleko internat jest czynny w wybrane weekendy.

  1. Sprzęt typu: laptop, tablet, aparat fotograficzny przywożony jest na własną odpowiedzialność.
  2. W przypadku dzieci biorących leki na stałe wymagamy zaświadczenia od lekarza z nazwą i dawką leku oraz o sposobie podawania oraz prośby pisemnej rodziców o podawanie leku w internacie. Dzieci chore pozostają w domu. Nie przyjmujemy dzieci w trakcie terapii antybiotykami!
    W przypadku chorób zakaźnych, po zakończeniu leczenia wymagamy zaświadczenia od lekarza, że dziecko może przebywać w internacie.

    W Instytucie nie jest zatrudniony lekarz ani pielęgniarka. W nagłych wypadkach wzywamy pogotowie. W przypadku zachorowań np.: przeziębienie, temperatura itp. zawiadamiamy rodziców. Rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka do lekarza w miejscu zamieszkania.
  3. W przypadku zajęć, wyjazdów nieorganizowanych przez Instytut Głuchoniemych wymagamy pisemnej zgody rodziców.
    Powroty po godzinie 20:00 dotyczą wyłącznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  4. Wcześniejsze zwolnienia uczniów do domów rodzinnych odbywają się wyłącznie na podstawie pisemnej prośby rodziców (może to być SMS, fax lub e-mail i po uzgodnieniu z wychowawcą klasy w szkole.

Mecz Mistrzów Mecz Mistrzów W restauracji

Tekst: K. Tyczyńska, H. Gawinek, M. Majewska


Strona główna | Dyrekcja | Kontakt | Aktualności | Wydarzenia | Historia | Szkoły |
Koła | Osiągnięcia | Rekrutacja | English | Zamówienia publiczne | Ciekawe linki

Aktualny PageRank strony instytut-gluchoniemych.waw.pl/ dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO