POMOC PEDAGOGICZNA


   Pedagog Małgorzata Bączewska

Telefon: 22 628-04-31 w. 287

Godziny pracy:
Poniedziałek    8:00 - 14:30
Wtorek           7:50 - 8:50 i 9:40 - 13:40
Środa             8:00 - 10:45 i 11:30 - 12:40
Czwartek        8:00 - 11:30
Piątek             8:00 - 14:30


   Pedagog Piotr Krzysztofiak

Godziny pracy:
Poniedziałek    12:00 - 19:00
Środa             12:30 - 19:00
Czwartek        12:30 - 16:00
Piątek              8:00 - 16:00


   Pedagog d/s dzieci z przedszkola i w.w.r. Mariola Siedlecka

Telefon: 22 628-04-31 w. 268

Godziny pracy:
Poniedziałek      9:30 – 13:00 (13:00 – 14:00 zebranie psych. – ped.)
Wtorek           12:30 – 13:30
Środa               9:30 – 11:30
Czwartek        11:30 – 13:00
Piątek             12:30 – 16:00 (WWR)


   Psycholingwista, specjalista ds. rozwoju komunikacji i języka (WWR i przedszkole) dr hab. Piotr Tomaszewski

Godziny pracy:
Piątek            8:00 - 16:00


    W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
- zajmujemy się diagnozowaniem sytuacji wychowawczych w szkole i internacie,
- podejmujemy działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
- współpracujemy z opieką społeczną, kuratorami i asystentami rodzinnymi w celu wsparcia rodziny w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych i materialnych,
- inicjujemy różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
- wspieramy nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Strona główna | Dyrekcja | Kontakt | Aktualności | Wydarzenia | Historia | Szkoły |
Koła | Osiągnięcia | Rekrutacja | English | Zamówienia publiczne | Ciekawe linki