POMOC PSYCHOLOGICZNA


   Psycholog Maria Bilińska - Nowak przyjmuje:

Poniedziałek 8:30 - 14:30
Wtorek 8:30 - 14:30
Czwartek 8:30 - 14:30

    W ramach opieki psychologicznej prowadzę działania w zakresie:
- diagnozy indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka, na każdym etapie edukacyjnym, z naciskiem na rozpoznawanie jego mocnych stron,
- obserwacji dzieci w kierunku rozpoznania sposobu funkcjonowania w grupie, przyczyn niepożądanych zachowań, trudności wychowawczych i edukacyjnych,
- poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i wychowawców – dostarczenie informacji o sposobach i metodach wspierania dzieci w jego rozwoju, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi.


   Psycholog Anna Gronowska - Karolkiewicz przyjmuje:

Poniedziałek 12:00 - 21:00
Środa 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00


   Psycholog Sandra Zdzienicka

Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 15:00
Czwartek 8:00 - 17:00


Strona główna | Dyrekcja | Kontakt | Aktualności | Wydarzenia | Historia | Szkoły |
Koła | Osiągnięcia | Rekrutacja | English | Zamówienia publiczne | Ciekawe linki