Godło RP Logo Instytutu

INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH
im. Jakuba Falkowskiego

Plac Trzech Krzyży 4/6
00-499 Warszawa

Centrala: 22 628 04 31     Dyrektor: 22 628 63 08     Fax: 22 625 47 20

E-mail: instytutgluch@edu.um.warszawa.pl

    E-mail: instytutgluch@post.pl


Czas wolny

   

INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH
im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie

najstarsza w Polsce placówka szkolno - wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu.
Instytut powstał 23 października 1817 r., z inicjatywy ks. Jakuba Falkowskiego

Ośrodek zapewnia:

Najmłodsi

Naszym starszym uczniom proponujemy ciekawe zajęcia dodatkowe:

Wszyscy wychowankowie Instytutu Głuchoniemych objęci są opieką:
  - logopedyczną,
  - psychologiczną,
  - pedagogiczną.
O edukację i wychowanie dzieci i młodzieży dba wykwalifikowana, systematycznie dokształcająca się kadra surdopedagogów, psychologów i pedagogów.

Nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce zajmują się:

   Baza szkoły: pracownie językowe, przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych wyposażone w tablice interaktywane, pracownia gastronomiczna, aula z profesjonalną sceną, nagłośnieniem i oświetleniem, biblioteka, nowoczesna e - pracownia dla niepełnosprawnych, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, siłownia, sala doświadczania świata, sala integracji sensorycznej, stołówka.

Zajęcia sportowe odbywają się w hali sportowej, na basenie i w siłowni.

Instytut Głuchoniemych jest miejscem konferencji naukowych organizowanych przez Komitet Audiofonologii oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1 sierpnia 2010 r. nasza placówka uczestniczy w projekcie „Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele - skuteczna szkoła”.

Już ponad 20 lat jesteśmy miejscem hospitacji i praktyk studentów Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ambicją placówki jest bycie centrum edukacyjnym i kulturalnym ludzi niesłyszących.
Nasi uczniowie biorą udział w międzynarodowej wymianie szkół oraz w wielu ciekawych projektach.

Wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, opracowując nowe metody pracy nauczyciele i wychowawcy starają się pomóc swym wychowankom w znalezieniu własnego miejsca, wybraniu odpowiedniego zawodu, ukierunkowaniu zainteresowań.

Z myślą o rodzicach dzieci niesłyszących nasza placówka organizuje kursy języka migowego.
Kursy prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli. Kolejne edycje kursów rozpoczynają się wraz z początkiem nowych semestrów.

Uczymy się

 


Strona główna | Dyrekcja | Kontakt | Aktualności | Wydarzenia | Historia | Szkoły |
Koła | Osiągnięcia | Rekrutacja | English | Zamówienia publiczne

Aktualny PageRank strony instytut-gluchoniemych.waw.pl/ dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO