Wspólnie tworzymy świat bez barier dla każdego dziecka


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niedosłuchem Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niedosłuchem Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niedosłuchem Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niedosłuchem

     Od 1 września 2007 r. w Instytucie działa Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niedosłuchem to pomoc dla dzieci od urodzenia do szóstego roku życia.

Proponujemy zajęcia terapeutyczno – edukacyjne prowadzone według indywidualnie dobranych programów, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, wakacyjne 2 - tygodniowe turnusy wczesnego wspomagania rozwoju.

     Udział w zajęciach, korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz uczestniczenie w turnusach wczesnego wspomagania są bezpłatne. Przyjmujemy dzieci z niedosłuchem na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

     Zanim został wprowadzony w Polsce Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków wada słuchu u dzieci zazwyczaj była wykrywana bardzo późno. W wielu przypadkach to rodzice pierwsi zauważali, że dziecko nie reaguje na dźwięki, że rozwój mowy nie przebiega jak u innych dzieci. Od 2002 roku niemal wszystkie noworodki w pierwszym tygodniu życia przechodzą przesiewowe badania słuchu. Wczesna diagnoza pozwala nam podjąć natychmiastowe działania wspierające rozwój dziecka. Skuteczna współpraca rodziców i specjalistów może przynieść porównywalny poziom rozwoju językowego dziecka z wadą słuchu jak u dziecka słyszącego.

     Są różne drogi rozwijania umiejętności językowych dzieci niesłyszących: metoda audytywno – werbalna, werbo – tonalna, migowa, dwujęzyczność (j. migowy i j. ojczysty), fonogesty itd. Nie ma jednak jednej metody, skutecznej dla wszystkich dzieci z wadą słuchu. Różne dzieci potrzebują różnych sposobów komunikacji. Czasem, w zależności od okoliczności musimy próbować innej niż dotychczas drogi, poszukiwać nowych sposobów zaspokajania potrzeb dziecka. Metoda dobrze dopasowana do Twojego dziecka nie tylko wspiera jego rozwój językowy, lecz buduje w dziecku pozytywny obraz samego siebie i dba o jego dobre samopoczucie.
Dobra komunikacja to podstawa znaczących relacji między ludźmi.

      Kluczem do budowania i ciągłego rozwijania języka dziecka jest wzajemna interakcja. Pamiętaj, że pełne uczestniczenie w życiu rodziny, wspólne rozmowy i zabawy, spotkania z przyjaciółmi są ważniejsze niż sama w sobie metoda terapii. Bardzo łatwo jest na tyle uwikłać się w trenowanie dziecka, by poczuć się jak terapeuta a nie rodzic!
Pamiętaj, w jakim celu zmierzasz:

  • budowanie pełnej miłości i akceptacji relacji z dzieckiem
  • dzielenie się doświadczeniami prawdziwego życia
  • wspieranie dziecka w jego odkrywaniu świata

Spróbuj umożliwić dziecku wykorzystać jego potencjał we wszystkich aspektach życia, w edukacji i życiu społecznym – z poczuciem własnej wartości i pozytywnym obrazem samego siebie, pewnym swojego miejsca w rodzinie i zdolnym zmierzyć się z tym, co niesie życie.

     Profesjonaliści są pomocni, mają najlepsze chęci, wiedzę, zapewniają znaczącą pomoc, ale Ty możesz dokonać więcej.
Wierzymy w siłę rodziny, potencjał domu i rodzica, jako najlepsze źródło wsparcia rozwoju dziecka.

Przeciętny rozwój reakcji słuchowych i mowy
Więcej o komunikacji
Więcej o wadzie słuchu
– Jak stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi komunikacji w domu?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niedosłuchem Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niedosłuchem Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niedosłuchem Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niedosłuchem Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niedosłuchem


Strona główna | Dyrekcja | Kontakt | Aktualności | Wydarzenia | Historia | Szkoły |
Koła | Osiągnięcia | Rekrutacja | English | Zamówienia publiczne | Ciekawe linki

Aktualny PageRank strony instytut-gluchoniemych.waw.pl/ dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO