> Strefa ucznia > Szkoła > Przedszkole

Przedszkole zaprasza dzieci z wadą słuchu

 

„Dziecko niesłyszące ma prawo
do pełnego porozumiewania się z otaczającym go światem.
W niektórych przypadkach będzie to język mówiony,
w innych język migowy,
w innych jeszcze oba języki na przemian.”

/Françoise Grosjean – Szwajcaria/

 

 

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 – 6 lat:

 

 • których pierwszym językiem jest język migowy (często są to dzieci rodziców niesłyszących) – rozwijają one w przedszkolu język migowy, ale również w miarę własnych możliwości uczą się porozumiewać w języku fonicznym,
 • których pierwszym językiem jest język foniczny (polski) – w przedszkolu doskonalą umiejętność skutecznej komunikacji w tym języku, ale również w codziennych sytuacjach poznają język migowy oraz wykorzystują nowe umiejętności w kontaktach z migającymi rówieśnikami,
 • które nie rozwinęły jeszcze kompetencji językowej – te dzieci, uczestnicząc w życiu przedszkola opartym na komunikacji w dwóch językach – mówionym i migowym – mają szansę na szybkie rozpoznanie własnych preferencji. Środowisko, w którym dziecko czuje się swobodnie oraz wielokanałowe przekazywanie komunikatów (mowa foniczna i język migowy) wpływa stymulująco na rozwój języka, w którym dziecko będzie w stanie wyrażać własne myśli i potrzeby.

 

Edukacja przedszkolna w Instytucie Głuchoniemych to:

instytut głuchoniemych przedszkole

 

 • zajęcia grupowe (6-8 osób) nastawione na rozwój kompetencji komunikacyjnej program i organizacja pracy,
 • dostosowanie komunikacji do potrzeb dziecka (mowa foniczna, język migowy, inne…),
 • codzienne indywidualne zajęcia logopedyczne,
 • intensywny trening słuchowy,
 • zajęcia Ruchu Rozwijającego wg W.Sherborne,
 • Integracja Sensoryczna,
 • integracja ze słyszącymi rówieśnikami,
 • letnie turnusy rehabilitacyjne,
 • zajęcia jogi,
  – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne,
  – rzetelna diagnoza i ocena dojrzałości szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji komunikacyjnej,
  – wychowawcy i asystenci wychowawców porozumiewający się zarówno w języku migowym jak i języku fonicznym,
  – atmosfera wzajemnego szacunku, akceptacji i życzliwości.

 

Zajęcia z dziećmi prowadzi wykwalifikowana kadra:

przedszkole instytutu głuchoniemych
 • mgr Anna Predygier,
 • mgr Małgorzata Limanówka,
 • mgr Mariola Siedlecka,
 • mgr Monika Bylicka,
 • mgr Monika Dobrowolska,
 • mgr Karolina Rosik,
 • mgr Agata Pastuszka,
 • Monika Pintara,
 • Aleksandra Strzelczyk.

 

FanPage Przedszkola:

www.facebook.com/przedszkolewig