> Strefa ucznia > Szkoła > Szkoła podstawowa

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 226 DLA NIESŁYSZĄCYCH  z oddziałami przedszkolnymi

 

Szkoła podstawowa przyjmuje dzieci do klasy wstępnej i klas I – VI.

 

Dzieciom zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli – surdopedagogów,
 • naukę w małych liczebnie klasach,
 • dwujęzyczność opartą na nauce języka migowego i języka polskiego,
 • zajęcia logopedyczne (2 godziny tygodniowo dla każdego dziecka),
 • opiekę psychologiczną i pedagogiczną,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 • wychowanie słuchowe,
 • rytmikę,
 • zajęcia na basenie (od klasy III),
 • wyjścia do teatru,
 • spotkania ze słyszącymi rówieśnikami,
 • uczestnictwo w zbiórkach zuchowych,
 • możliwość korzystania z kawiarenki internetowej,
 • naukę języka angielskiego (od klasy I),
 • świetlicę działającą poza godzinami lekcyjnymi,
 • przyjazną atmosferę,
 • uczestnictwo w różnorodnych lekcjach muzealnych, wycieczkach, konkursach, przeglądach teatralnych, olimpiadach i zajęciach sportowych.

 

Zapewniamy również możliwość uczestnictwa w kołach zainteresowań:

 • teatralnym,
 • plastycznym,
 • sportowym,
 • tanecznym,
 • czytelniczym.
szkoła podstawowa nr 226 dla niesłyszących

 

 

szkoła podstawowa dla niesłyszących

 

szkoła podstawowa dla niesłyszących
szkoła dla dzieci niesłyszących
podstawówka dla dzieci niesłyszących
szkoła dla dzieci z wadą słuchu