> Strefa ucznia > Szkoła > WWRD > Komunikacja

Komunikacja

„Nie można żałować, że zna się kilka języków, ale można żałować,
że zna się ich za mało, szczególnie, jeśli stawką jest własny rozwój.”

Komunikowanie się (porozumiewanie się) – proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje.

Przewodnik MEN
„Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

  • Proces terapeutyczno-edukacyjny dziecka z uszkodzonym słuchem w wieku przedszkolnym powinien być planowany w oparciu o ocenę funkcjonalną zachowań komunikacyjnych.
  • Podstawą do oceny postępów w rozwoju określonej formy komunikowania się powinna być obserwacja preferencji do porozumiewania się z użyciem języka dźwiękowego lub sposobu gestowo – mimicznego.

„Decyzja o wyborze sposobu komunikowania się powinna być podjęta przez rodziców, którzy muszą także poznać system językowy, którym posługuje się dziecko.”

Dzieci z wadą słuchu:

  • Dzieci, u których ubytki słuchu nie pozwalają na naturalny rozwój mowy werbalnej
  • Dzieci z wadą słuchu, które dzięki oprotezowaniu i procesom kompensacyjnym opanowują mowę werbalną w sposób naturalny

Stosowane metody terapeutyczne:

  • Metody słuchowe: audytywno – werbalna i werbo – tonalna
  • Dwujęzyczność (polski język migowy i język ojczysty)
  • Komunikacja totalna
  • Komunikacja alternatywna:

Wszystkie metody pracy z dzieckiem z wadą słuchu powinny mieć na celu odpowiedni do wieku rozwój językowy, a tym samym dostęp do edukacji.

Nie ma jednej metody, skutecznej dla wszystkich dzieci z wadą słuchu.

Różne dzieci potrzebują różnych sposobów komunikacji.

Cokolwiek wybierzesz dla swojego dziecka bądź elastyczny i miej otwarty umysł na jego zmieniające się potrzeby. Myśl, jak je wspierać i w pełni rozwijać możliwości komunikacyjne.

Jeśli rozwój językowy twojego dziecka przebiega harmonijnie (mieści się w przedziale normy) i umożliwia mu pełne uczestniczenie w życiu rodziny i budowanie przyjaźni z kolegami, Twój wybór prawdopodobnie jest słuszny. Jednak żaden specjalista nie powinien nalegać na kontynuowanie przez Ciebie wysiłków i starań, jeśli dana metoda nie wspiera rozwoju językowego Twojego dziecka stosownie do jego wieku i możliwości, nie wspiera jego rozwoju emocjonalno-społecznego i dobrego samopoczucia w rodzinie.

Spróbuj postawić potrzeby dziecka na pierwszym miejscu.

Accessibility