1918-2018

100- lecie niepodległości w Instytucie Głuchoniemych

Uczniowie, wychowankowie, nauczyciele i pracownicy Instytutu – wszyscy uczciliśmy rocznicę stulecia odzyskania niepodległości. Od najmniejszych dzieci z przedszkola po najstarszych uczniów z klas licealnych, technikum, szkoły branżowej i przygotowania do pracy. Tak jak w wielu szkołach w całej Polsce i poza jej granicami, w piątek 9 listopada 2018r. o godzinie 11.11. podczas uroczystego apelu odśpiewaliśmy nasz hymn. Odśpiewaliśmy w języku polskim i w Polskim Języku Migowym.

W niedzielę, 11 listopada 2018r., po mszy św. w kościele św. Aleksandra delegacje absolwentów Instytutu złożyły wiązanki biało – czerwonych kwiatów na grobie ks. Jakuba Falkowskiego znajdującego się w podziemiach tego kościoła. Następnie kwiaty w barwach narodowych złożone zostały pod pomnikami: ks. Jakuba Falkowskiego, druhny Wandy Tazbir, Głuchych Powstańców – żołnierzy AK i pod pomnikiem żołnierzy batalionu AK „Miłosz”. Delegacje podążały pod pomniki w morzu świętujących mieszkańców Warszawy. Wielu w rękach miało biało-czerwone flagi. Widząc delegacje Głuchych z biało-czerwonymi wiązankami bili brawo i gestem podniesionych kciuków wyrażali aprobatę. Atmosfera była podniosła i radosna. Następnie po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy na dziedzińcu Instytutu Głuchoniemych wychowankowie i absolwenci Instytutu odśpiewali w PJM hymn Polski. Pod pomnikami, w ciszy, w języku migowym odśpiewane zostały cztery zwrotki hymnu. W tym czasie słychać było takty melodii innej pieśni, nierozerwalnie związanej z dniem niepodległości; Pierwszej Brygady Legionów Polskich. Dobiegała ona od strony zegara znajdującego się w tympanonie gmachu głównego Instytutu.

Wszystkich przechodzących obok Instytutu Głuchoniemych serdecznie zapraszamy na wystawę znajdująca się na ogrodzeniu od strony pl. Trzech Krzyży. Jest to krótka historia Instytutu z lat 1918 -2018.     

Accessibility