ALERT RCB

Nauczycielki Ewelina Opioła i Monika Fijołek przeprowadziły dla uczniów Instytutu Głuchoniemych ciekawe zajęcia w Polskim Języku Migowym. Ich tytuł „Alert RCB, to nowy system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach”.

Cel główny:

  • Kształtowanie właściwych postaw w sytuacji zagrożenia.
  • Utrwalanie bezpiecznych zachowań.
  • Budowanie świadomości zagrożeń.
  • Czytanie ze zrozumieniem informacji podanej w Polskim Języku Migowym.

Uczniowie byli zainteresowali nowym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Odważnie zadawali pytania. Pod koniec zajęć chętnie wzięli udział w quizie.

Zachęcamy do obejrzenia na YouTube filmu „Alert RCB – masz moc superbohatera” w Polskim Języku Migowym.

 

Accessibility