Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Poniżej przekazujemy apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

 

 

MPWIS

Accessibility