Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego?

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to leczenie oraz wsparcie, do którego mają prawo dzieci niesłyszące oraz niedosłyszące i ich rodzice. Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest zmniejszenie różnic rozwojowych. Dzięki temu mogą rozpocząć naukę, nie pozostając w tyle za rówieśnikami.

Jak wyglądają zajęcia?

Warunkiem przyjęcia na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest złożenie wniosku oraz przedstawienie opinii ze specjalistycznej poradni pedagogicznej. Zajęcia są bezpłatne, a ich wymiar zależy od możliwości dziecka oraz jego potrzeb. Nie ma jednej skutecznej metody dla dzieci z wadą słuchu, dlatego tak ważna jest współpraca wielu specjalistów, którzy określą, jaka metoda będzie najbardziej odpowiednia dla danego dziecka. Na bieżąco dokonuje się zmian i ulepszeń w metodach współpracy z dzieckiem. Na proces wczesnego wspomagania rozwoju dziecka składają się trzy główne etapy – diagnoza zaburzeń wraz z opracowaniem terapii, regularne badanie postępów dziecka oraz pomoc rodzicom. Wiedza praktyczna i teoretyczna, którą otrzymują rodzice dziecka, pomaga w rozumieniu jego potrzeb oraz dostosowaniu do nich opieki.

Jakie są efekty wczesnego wspomagania dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego lub z niedosłyszącego koncentruje się na rozwijaniu jego zdolności językowych oraz wpieraniu jego ciekawości w odkrywaniu świata. Najważniejsze jest to, by dziecko nabrało pewności i wiary w siebie oraz otrzymało wsparcie i akceptację zarówno w środowisku, w którym się znajduje, jak i od rodziców. Dzięki takim zajęciom dzieci przyzwyczajają się do zmiany otoczenia oraz poprawiają swój kontakt z innymi dziećmi. Podsumowując, efekty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mają duże znaczenie dla jego dobrego samopoczucia oraz rozwoju. Dzięki takim zajęciom będzie ono odpowiednio przygotowane do zmierzenia się zarówno z czekającą go edukacją, jak i całym przyszłym życiem.

Accessibility