Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego?

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to leczenie oraz wsparcie, do którego mają prawo dzieci niesłyszące oraz niedosłyszące i ich rodzice. Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest zmniejszenie różnic rozwojowych. Dzięki temu mogą rozpocząć naukę, nie pozostając w tyle za rówieśnikami.

Jak wyglądają zajęcia?

Warunkiem przyjęcia na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest złożenie wniosku oraz przedstawienie opinii ze specjalistycznej poradni pedagogicznej. Zajęcia są bezpłatne, a ich wymiar zależy od możliwości dziecka oraz jego potrzeb. Nie ma jednej skutecznej metody dla dzieci z wadą słuchu, dlatego tak ważna jest współpraca wielu specjalistów, którzy określą, jaka metoda będzie najbardziej odpowiednia dla danego dziecka. Na bieżąco dokonuje się zmian i ulepszeń w metodach współpracy z dzieckiem. Na proces wczesnego wspomagania rozwoju dziecka składają się trzy główne etapy – diagnoza zaburzeń wraz z opracowaniem terapii, regularne badanie postępów dziecka oraz pomoc rodzicom. Wiedza praktyczna i teoretyczna, którą otrzymują rodzice dziecka, pomaga w rozumieniu jego potrzeb oraz dostosowaniu do nich opieki.

Jakie są efekty wczesnego wspomagania dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego lub z niedosłyszącego koncentruje się na rozwijaniu jego zdolności językowych oraz wpieraniu jego ciekawości w odkrywaniu świata. Najważniejsze jest to, by dziecko nabrało pewności i wiary w siebie oraz otrzymało wsparcie i akceptację zarówno w środowisku, w którym się znajduje, jak i od rodziców. Dzięki takim zajęciom dzieci przyzwyczajają się do zmiany otoczenia oraz poprawiają swój kontakt z innymi dziećmi. Podsumowując, efekty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mają duże znaczenie dla jego dobrego samopoczucia oraz rozwoju. Dzięki takim zajęciom będzie ono odpowiednio przygotowane do zmierzenia się zarówno z czekającą go edukacją, jak i całym przyszłym życiem.

Accessibility