Rozwój zawodowy osoby niedosłyszącej i niesłyszącej

grupa studentów

Wybór ścieżki zawodowej jest ważną decyzją w życiu każdego człowieka. Jeśli dodatkowo przyjdzie nam się mierzyć z ograniczeniami spowodowanymi wadą słuchu, to wybór okazuje się tym trudniejszy. Jakie czynniki powinniśmy brać pod uwagę przy wyborze zawodu?

Ogólne predyspozycje

Osoby niesłyszące i słabosłyszące przy wyborze ścieżki zawodowej powinny się kierować zarówno swoimi zainteresowaniami, jak i ogólnym stanem zdrowia. Osoby z wadami słychu do wyboru mają wszystkie licea, technika, szkoły zawodowe (branżowe) zarówno masowe, jak i te, skierowane dla osób niesłyszących oraz niedosłyszących. Warto pamiętać, że wybór zasadniczej szkoły zawodowej czy też branżowej jest ograniczony przeciwwskazaniami zdrowotnymi. Bierze się tu pod uwagę nie tylko wadę słuchu, czy poziom zdolności językowych, ale też wszelkie inne schodzenia, które mogłyby utrudniać wykonywanie danego zawodu.

Niesłyszący a wybór zawodu

Kształtując swoją karierę zawodową, osoby niesłyszące powinny zwrócić uwagę na to, jak mogą swoje zdolności i predyspozycje wykorzystać w zawodach, które nie wymagają posługiwania się słuchem. Zawód powinien też uwzględniać wszelkie ograniczenia związane z wadą słuchu. Warto zadbać o ty, by wybrany zawód nie zagrażał innym nieuszkodzonym zmysłom niesłyszącego. Nie powinien on też być związany z długim przebywaniem w pomieszczeniu o większym zapyleniu. Przeciwwskazane są także te prace, które wymagają reagowania na dźwięki, a także stałego i systematycznego porozumiewania się mową artykulacyjną. Ponadto dla osób niesłyszących, u których występują dodatkowo zaburzenia równowagi, szczególnie niebezpieczne są prace w pobliżu poruszających się maszyn oraz praca na wysokości. Natomiast dla niesłyszących cierpiących na szum w uszach niewskazane są prace w hałasie.

Wybór szkoły

Wybór szkół jest ogromy, jednak należy zwrócić uwagę na to, że w Ośrodkach szkolno-wychowawczych dla niesłyszących osoby młodzież niesłysząca, jak i słabosłysząca ma zapewnione odpowiednie zaplecze do nauki. Składa się na nie odpowiednio dostosowany sprzęt, grono specjalistów, którzy prowadzą zajęcia oraz możliwość rozwijania swoich pasji, liczne wycieczki do kin i muzeów oraz udziały w różnego typu projektach i olimpiadach. Daje to szansę na pełniejszy rozwój oraz zdobycie pewności siebie, która jest tak niezbędna w dorosłym życiu.

Accessibility