Terapia logopedyczna dziecka z wadą słuchu

terapia

Terapia logopedyczna dziecka z wadą słuchu jest procesem długotrwałym. Wymaga zaangażowania się zarówno specjalistów, dziecka, jak i jego rodziców. Głównym celem jest językowe (lub alternatywne) porozumiewanie się osób niedosłyszących.

Dlaczego warto udać się do logopedy z dzieckiem niedosłyszącym?

Bardzo ważne jest odpowiednie wychwycenie sygnałów, które świadczą o tym, że nasze dziecko może mieć problemy ze słuchem. U dzieci do piątego roku życia charakterystycznym objawem może być brak gaworzenia oraz brak reakcji na głośne dźwięki. W takim przypadku dziecko nie rusza się, nie mruży oczu i nie budzi się pod wpływem hałasu. U dzieci starszych może zaobserwować niezdolność usłyszenia tego, co się do nich mówi, częste prośby o powtórzenie pytań oraz brak odpowiedzi na nie. Dziecko z wadą słuchu ma również ograniczone słownictwo oraz nie słyszy cichych dźwięków, na przykład szeptu. Z wadą słuchu u dziecka związane są też problemy z koncentracją. Dziecko może też niewyraźnie mówić, ponieważ uczy się przez powtarzanie słów. Jeśli nie słyszy ich wyraźnie, to nie może ich dokładnie odtworzyć. Takie objawy powinny skłonić rodziców do skontaktowania się z logopedą.

Jak wygląda terapia logopedyczna dzieci z wadą słuchu?

W przypadku dzieci niedosłyszących konieczne jest rozpoczęcie terapii logopedycznej. Pod okiem logopedy dziecko rozwija swoje zdolności językowe oraz koryguje dźwięki, które są zniekształcone. Logopeda uczy dziecko rozumieć słowa, zdania i wyrażenia. Dzieciom w wieku szkolnym pomaga rozwijać umiejętność czytania oraz pisania. Pomoc logopedyczną najlepiej zacząć już na wczesnym etapie życia dziecka. W Instytucie Głuchoniemych pomoc logopedy uzyskuje dziecko w czasie terapii wczesnego rozwoju dziecka. Zajęcia logopedyczne są też ważnym elementem pracy z dzieckiem niedosłyszącym na każdym etapie nauki w szkole. W procesie nauki komunikowania się ważną rolę odgrywają również rodzice. Logopeda przekazuje informacje oraz porady dotyczące pracy z dzieckiem niedosłyszącym. Dzięki temu dziecko uczy się szybciej i pozbywa się zaburzeń mowy. Poza kształtowaniem mowy logopeda daje też dziecku poczucie wartości, pewności siebie i akceptacji.

Accessibility