Zalety liceum dla niesłyszących i niedosłyszących

liceum dla niesłyszących i niedosłyszących

O ile osoby słabosłyszące mogą poradzić sobie w szkołach masowych, o tyle osoby ze znacznym ubytkiem słuchu lub niesłyszące częściej wybierają ośrodki szkolno-wychowawcze, które zapewniają im edukację dostosowaną do ich potrzeb.

Korzyści z wyboru liceum dla niesłyszących

Wybierając liceum, osoby z wadą słuchu często mają już określone pasje, które chcą rozwijać i silną motywację do tego, by się dalej kształcić. Bardzo ważne jest, by liceum umożliwiało im jak najlepsze przyswojenie wiadomości, które będą niezbędne przy zdaniu matury i późniejszym dostaniu się na studia. Licea dla niesłyszących poza programem edukacyjnym, organizują wiele zajęć pozalekcyjnych, takich jak koła zainteresowań, wycieczki szkolne krajowe i zagraniczne, które umożliwiają młodzieży poznanie świata. Organizowane są też lekcje w muzeach, wyjścia do kin i teatrów. Uczniowie liceum mogą skorzystać również z kursu na prawo jazdy, które w dorosłym życiu pomoże im zarówno w poruszaniu się w mieście, jak i będzie atutem w czasie poszukiwań pracy.

Jakie liceum wybrać?

Przy wyborze liceum dla niesłyszących lub niedosłyszących warto zwrócić uwagę na to, jak długo funkcjonuje dany ośrodek szkolno-wychowawczy. Długi staż, wykwalifikowana kadra oraz różnorodne możliwości rozwoju sprawiają, że nauka w liceum dla niesłyszących będzie nie tylko przyjemna, ale też pozwoli w pełni rozwinąć indywidualne zainteresowania i predyspozycje naszego dziecka. Wielu z tych możliwości, które oferują szkoły dla niesłyszących, nie znajdziemy w ofercie szkół masowych.

Dodatkową zaletą są zajęcia logopedyczne oraz rewalidacyjne, które pomagają w skutecznej komunikacji oraz odnalezieniu się w świecie ludzi słyszących. Odpowiednio wybrane liceum dla niesłyszących powinno na wielu poziomach przygotować młodzież do samodzielnego wejścia w dorosłe życie – zarówno pod względem edukacji, komunikacji, jak i socjalizacji oraz zapewnić możliwość szerokiego rozwoju swojej osobowości i pasji.

Accessibility