Jak zaplanować edukację dziecka niesłyszącego lub niedosłyszącego?

Dzieci w na zajęciu

Często rodzice mają obawy związane z wysłaniem dziecka do Ośrodka szkolno-wychowawczego dla niesłyszących i uważają, że ich dziecko poradzi sobie w szkole masowej. Czy rzeczywiście tak jest?

Jaka szkoła jest najbardziej odpowiednia dla dziecka z wadą słuchu?

Najważniejsza jest rehabilitacja dziecka, u którego stwierdzono wadę słuchu. Jeśli chodzi o edukację, to każde dziecko jest inne oraz ma inną wadę słuchu, dlatego trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Szkoły dla niesłyszących i niedosłyszących mają szereg narzędzi, które wspomagają rehabilitację dziecka. Jest to szczególnie istotne w pierwszych latach edukacji. Przedszkola oraz Szkoły Podstawowe dla niedosłyszących i niesłyszących zapewniają dostęp do wielu specjalistów – od logopedów do terapeutów. Oznacza to dodatkowe godziny, które przeznaczone są na zajęcia indywidualne dla dziecka. W szkole masowej nie ma tylu narzędzi. Posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej dla niedosłyszących nie przekreśla możliwości dalszej jego edukacji w szkole masowej. Przy wyborze szkoły powinniśmy się przede wszystkim kierować dobrem dziecka.

Edukacja w Szkole dla niesłyszących

Dziecko niesłyszące w stopniu głębokim potrzebuje około sześciu godzin stymulacji mowy i słuchu dziennie. W Szkole dla niesłyszących dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzyma te dodatkowe godziny pod nadzorem specjalistów. W Szkołach dla niesłyszących rehabilitacja odbywa się na każdym poziomie pracy z dzieckiem. Dziecku z wadą słuchu poświęcana się więcej czasu i jest ono traktowane bardziej indywidualnie. Dziecko z wadą słuchu lub niesłyszące wymaga odpowiedniego podejścia oraz przystosowanego sposobu edukacji, który uwzględnia jego ograniczenia. Głusi mają swój język i swoją kulturę. Szkoły dla niesłyszących wspomagają rozwój dziecka oraz pomagają mu uzyskać umiejętności niezbędne do poradzenia sobie w dalszym życiu. Wybierając szkołę dla dziecka niesłyszącego, powinniśmy przede wszystkim wsłuchać się w jego potrzeby, bo to ono ma się czuć dobrze w danym środowisku.

Accessibility