Blog

zaburzenia sensoryki

Po czym możemy poznać, że dziecko ma zaburzenia w integracji sensorycznej?

Jeśli wszystkie zmysły dziecka funkcjonują należycie i współdziałają ze sobą, jego rozwój przebiega prawidłowo. Jeśli jednak mamy do czynienia z nieprawidłową organizacją przez mózg bodźców napływających przez receptory, wówczas nasza pociecha będzie miała problemy z integracją sensoryczną. Może ona przejawiać się między innymi w trudnościach z nauką, czytaniem, czy pisaniem, a także trudnościami z koncentracją […]

terapia

Terapia logopedyczna dziecka z wadą słuchu

Terapia logopedyczna dziecka z wadą słuchu jest procesem długotrwałym. Wymaga zaangażowania się zarówno specjalistów, dziecka, jak i jego rodziców. Głównym celem jest językowe (lub alternatywne) porozumiewanie się osób niedosłyszących.

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to leczenie oraz wsparcie, do którego mają prawo dzieci niesłyszące oraz niedosłyszące i ich rodzice. Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest zmniejszenie różnic rozwojowych. Dzięki temu mogą rozpocząć naukę, nie pozostając w tyle za rówieśnikami.

grupa studentów

Rozwój zawodowy osoby niedosłyszącej i niesłyszącej

Wybór ścieżki zawodowej jest ważną decyzją w życiu każdego człowieka. Jeśli dodatkowo przyjdzie nam się mierzyć z ograniczeniami spowodowanymi wadą słuchu, to wybór okazuje się tym trudniejszy. Jakie czynniki powinniśmy brać pod uwagę przy wyborze zawodu? Ogólne predyspozycje Osoby niesłyszące i słabosłyszące przy wyborze ścieżki zawodowej powinny się kierować zarówno swoimi zainteresowaniami, jak i ogólnym […]

Dzieci w na zajęciu

Jak zaplanować edukację dziecka niesłyszącego lub niedosłyszącego?

Często rodzice mają obawy związane z wysłaniem dziecka do Ośrodka szkolno-wychowawczego dla niesłyszących i uważają, że ich dziecko poradzi sobie w szkole masowej. Czy rzeczywiście tak jest? Jaka szkoła jest najbardziej odpowiednia dla dziecka z wadą słuchu? Najważniejsza jest rehabilitacja dziecka, u którego stwierdzono wadę słuchu. Jeśli chodzi o edukację, to każde dziecko jest inne […]

dzieci zajmują się kreatywną pracą w klasie

Jakie przedszkole wybrać dla dziecka z wadą słuchu?

Dziecko z wadą słuchu należy zapewnić odpowiednie warunki, aby mogło ono na równi z innymi dziećmi sprostać trudom edukacji. Jakie przedszkole wybrać, by dziecko miało dobre warunki rozwoju? Przedszkola dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących W przedszkolu dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących, podobnie jak w przedszkolach dla dzieci słyszących, metodą nauki jest zabawa. Organizuje się zajęcia, […]

Accessibility