Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie od 1.08.2010  do 31.10.214 realizuje projekt „Dobre praktyki-dobrzy nauczyciele-skuteczna szkoła”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytut Głuchoniemych jest placówką uczestniczącą  w realizacji tego projektu przez cały czas jego trwania.

Projekt ma za zadanie poprawić kształcenie przyszłych nauczycieli i nauczyć ich tzw. nauczycielskiego rzemiosła(doboru właściwych metod nauczania, radzenia sobie  w  pracy z zespołem klasowym, nawiązywania właściwych relacji z uczniami, rozwiązywania problemów wychowawczych ).Ponieważ nauczycielem można się stawać wyłącznie przed klasą, przy tablicy wyposażony w wiedzę teoretyczną student musi w czasie praktyk pod okiem opiekuna z placówki uczyć się jak uczyć i wychowywać.

Sami twórcy Projektu przyznają, że na uczelniach brakuje  doświadczonych, praktykujących metodyków, którzy mogliby kompetentnie uczyć umiejętności fachowych, dlatego zaistniała potrzeba zwrócenia się do nauczycieli.

Zaplanowano następujące rodzaje praktyk:

  • asystenckie, dla studentów I roku studiów ( w Instytucie odbywały się przez dwa lata, w przedszkolu i klasach młodszych),
  • asystencko-pedagogiczne (II rok studiów, w klasach I-III),
  • pedagogiczno-dyplomowe(III rok studiów, w klasach I-III),
  • oraz hospitacyjne(dla grup studenckich, w klasach I-III).

Wszystkie rodzaje praktyk odbyły się w Instytucie Głuchoniemych.

W ramach projektu:

  • stworzono platformę internetową, która umożliwia kontakt i konsultowanie problemów metodycznych między studentami i opiekunami,
  • dla opiekunów Uczelnia przygotowała szkolenia ogólno-pedagogiczne i metodyczne(wzięli w nich udział nauczyciele Instytutu),
  •  doposażono placówki biorące udział w projekcie, m.in. w tablice multimedialne (w tym Instytut Głuchoniemych).

Odbywający praktyki studenci  wyrażali bardzo pozytywne opinie nt. zajęć w Instytucie , podkreślali jak cenną wiedzę i umiejętności nabyli oraz docenili  zaangażowanie i życzliwość opiekunów.

Accessibility