Droga rodzica dziecka z wadą słuchu

  1. badania przesiewowe (w szpitalu położniczym)
  2. potwierdzenie diagnozy ubytku słuchu (badania audiologiczne, uzyskanie zaświadczenia lekarskiego i zlecenia na aparaty słuchowe)
  3. Załatwienie formalności:
  • dokument „orzeczenie o niepełnosprawności

Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności, dla osób z Warszawy:

  1. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

Dokument ten uprawnia do uzyskania m.in.: zasiłku rodzinnego     (kryterium dochodowe), świadczenia pielęgnacyjnego, ulg w komunikacji lokalnej, dofinansowań z PFRON itd.

  • dokument „opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju” – wydany przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, dla osób z Warszawy: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna –TOP ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
dziecko z tatą
  1. Równolegle realizujemy:
  • dobór aparatów słuchowych, obserwacja pod kątem ewentualnych wskazań do wszczepienia implantu słuchowego
  • zorganizowanie terapii słuchu i mowy w wybranym zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka :

 diagnoza funkcjonowania dziecka

  opracowanie i realizacja Indywidualnego Programu   Edukacyjno-  Terapeutycznego

 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Wadą Słuchu w Instytucie Głuchoniemych organizuje terapię indywidualną, zajęcia grupowe i wakacyjne turnusy wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Zapraszamy

Tekst i zdjęcia M.Siedlecka

 

 

dziecko z parasolem

 

                                                                                             

Accessibility