III Europejski Dziecięcy Obóz Teatralno – Artystycznego „Deaf Pirates”

 

 III Europejski Dziecięcy Obóz Teatralno-Artystycznego „Deaf Pirates” odbył się w Finlandii w Malminharju w dniach 4 – 14.08.2008 r.
Obóz organizowany jest co 3 lata.
Przyjechały dzieci w wieku 10 – 15 lat :

 

  • z Hiszpanii
  • z Danii
  • z Wielkiej Brytanii
  • z Francji
  • z Litwy
  • z Polski
  • z Finlandii

 Na obozie uczestnicy poprzez różne formy zabaw uczyli się komunikowania w Międzynarodowym Języku Migowym (FDS).
Uczestnicy odkrywali różnice pomiędzy poszczególnymi językami:

  • poznawali alfabety daktylograficzne próbując uczyć się ich na pamięć
  • uświadomili sobie, że czasami te same znaki znaczą zupełnie cos innego w innym kraju
  • zrozumieli, że tworzą jedną społeczność mimo różnicy regionalnej

Kadrę obozu stanowili niesłyszący aktorzy i pedagodzy. Porozumiewali się z uczestnikami w Międzynarodowym Języku Migowym i oraz w języku angielskim pisanym. Spośród nich dwie osoby ukończyły studia w Gallaudet w USA i pracują w teatrze jako prawdziwi aktorzy.

Każdy dzień na obozie był dokładnie zaplanowany.
Codziennie były zajęcia integracyjne: plastyczne, teatralne, sportowe i edukacyjne.
Końcowym rezultatem warsztatów był:
– występ teatralny pt „DEAF PIRATES” w teatrze – „Jasny Dom” w Helsinkach
– wystawa artystyczna wykonana przez uczestników obozu związane z tematyką spektaklu

 

 

Accessibility