Formy terapii osób z uszkodzonym słuchem

W bieżącej działalności wykorzystujemy nowoczesne formy terapii dla osób z uszkodzonym słuchem – niesłyszących i niedosłyszących. Świadczymy pomoc dla dzieci i młodzieży w każdym wieku, począwszy od etapu przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Od 2007 r. w Instytucie Głuchoniemych działa Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. W ramach naszych działań wykorzystujemy m.in. terapię integracji sensorycznej i zajęcia logopedyczne. Organizujemy też turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadą słuchu i ich rodzin.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszych usług. W celu skorzystania z oferty zajęć terapeutycznych bądź w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Formy terapii a poziom uszkodzenia słuchu

Formy terapii różnią się od siebie w zależności od poziomu uszkodzenia słuchu. W przypadku lekkiego ubytku (21-40dB) stosuje się metody audytywno-werbalne i werbo-tonalne mające na celu rozwój mówienia m.in. poprzez stymulację motoryki, percepcji słuchowej i zmysłu równowagi. Jeżeli natomiast wada słuchu jest umiarkowana (ubytek 41-70dB) to terapia jest rozszerzana o metody oralno-fonogestowe, polegające na wspieraniu głosek umownymi gestami. Oprócz tego stosuje się także daktylografię, a więc specjalny alfabet palcowy, w którym zbiór znaków migowych odpowiada poszczególnym literom. W przypadku znacznego ubytku słuchu (71-90 dB) lub głębokiej wady (powyżej 91dB) do terapii wprowadzany jest bardziej zaawansowany polski język migowy mający postać gestowo-mimiczną.

 

Zajęcia terapeutyczne oferowane przez Instytut Głuchoniemych

Accessibility