Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Zajęcia logopedyczne dla dzieci

Zajęcia logopedyczne dla dzieci prowadzane są na zasadach indywidualnych, przez wykwalifikowanych specjalistów – surdopedagogów i logopedów. Dziecko powinno uczęszczać na nie cyklicznie, ponieważ jedynie dzięki systematyczności i powtarzaniu ćwiczeń w domu jest ono w stanie osiągnąć pożądane efekty. Zajęcia logopedyczne mają na celu naukę prawidłowej artykulacji. Logopeda dąży do usunięcia wad wymowy m.in. poprzez ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i grafomotoryczne – dostosowywane są one do poziomu zaburzeń. Specjalista pracuje także nad dykcją dziecka.
Instytut Głuchoniemych oferuje codzienną opiekę logopedyczną na etapie przedszkolnym i szkolnym. Działamy wielopłaszczyznowo, stawiając sobie za cel właściwe wychowanie słuchowe dziecka, usprawnienie aparatu mowy i motoryki oraz kształtowanie umiejętności komunikacji ze światem. W celu zapisania się na zajęcia bądź w przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Zajęcia logopedyczne w formie zabawy

Praca z najmłodszymi wymaga od nas dużej kreatywności. Zajęcia logopedyczne staramy się więc prowadzić w formie zabawy, wykorzystując m.in. gry, kolorowe układanki i inne zabawki. Kładziemy duży nacisk na ćwiczenia języka, warg i żuchwy. Zajęcia emisyjno-głosowe opieramy w dużej mierze na zadaniach dźwiękonaśladowczych. Ponadto wprowadzamy też elementy logorytmiki – wymyślamy zabawy z muzyką i zachęcamy dzieci do rytmicznego powtarzania zdań ze zmienną intonacją. Poprawną wymowę staramy się utrwalać zarówno w spontanicznej mowie, jak i podczas opowiadania historyjek obrazkowych.

 

 

Accessibility