Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
> Formy terapii > Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne dla dzieci

Zajęcia logopedyczne dla dzieci prowadzane są na zasadach indywidualnych, przez wykwalifikowanych specjalistów – surdopedagogów i logopedów. Dziecko powinno uczęszczać na nie cyklicznie, ponieważ jedynie dzięki systematyczności i powtarzaniu ćwiczeń w domu jest ono w stanie osiągnąć pożądane efekty. Zajęcia logopedyczne mają na celu naukę prawidłowej artykulacji. Logopeda dąży do usunięcia wad wymowy m.in. poprzez ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i grafomotoryczne – dostosowywane są one do poziomu zaburzeń. Specjalista pracuje także nad dykcją dziecka.
Instytut Głuchoniemych oferuje codzienną opiekę logopedyczną na etapie przedszkolnym i szkolnym. Działamy wielopłaszczyznowo, stawiając sobie za cel właściwe wychowanie słuchowe dziecka, usprawnienie aparatu mowy i motoryki oraz kształtowanie umiejętności komunikacji ze światem. W celu zapisania się na zajęcia bądź w przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Zajęcia logopedyczne w formie zabawy

Praca z najmłodszymi wymaga od nas dużej kreatywności. Zajęcia logopedyczne staramy się więc prowadzić w formie zabawy, wykorzystując m.in. gry, kolorowe układanki i inne zabawki. Kładziemy duży nacisk na ćwiczenia języka, warg i żuchwy. Zajęcia emisyjno-głosowe opieramy w dużej mierze na zadaniach dźwiękonaśladowczych. Ponadto wprowadzamy też elementy logorytmiki – wymyślamy zabawy z muzyką i zachęcamy dzieci do rytmicznego powtarzania zdań ze zmienną intonacją. Poprawną wymowę staramy się utrwalać zarówno w spontanicznej mowie, jak i podczas opowiadania historyjek obrazkowych.

 

 

Accessibility