Zajęcia logopedyczne dla dzieci

Zajęcia logopedyczne dla dzieci prowadzane są na zasadach indywidualnych, przez wykwalifikowanych specjalistów – surdopedagogów i logopedów. Dziecko powinno uczęszczać na nie cyklicznie, ponieważ jedynie dzięki systematyczności i powtarzaniu ćwiczeń w domu jest ono w stanie osiągnąć pożądane efekty. Zajęcia logopedyczne mają na celu naukę prawidłowej artykulacji. Logopeda dąży do usunięcia wad wymowy m.in. poprzez ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i grafomotoryczne – dostosowywane są one do poziomu zaburzeń. Specjalista pracuje także nad dykcją dziecka.

Instytut Głuchoniemych oferuje codzienną opiekę logopedyczną na etapie przedszkolnym i szkolnym. Działamy wielopłaszczyznowo, stawiając sobie za cel właściwe wychowanie słuchowe dziecka, usprawnienie aparatu mowy i motoryki oraz kształtowanie umiejętności komunikacji ze światem. W celu zapisania się na zajęcia bądź w przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

Zajęcia logopedyczne w formie zabawy

Praca z najmłodszymi wymaga od nas dużej kreatywności. Zajęcia logopedyczne staramy się więc prowadzić w formie zabawy, wykorzystując m.in. gry, kolorowe układanki i inne zabawki. Kładziemy duży nacisk na ćwiczenia języka, warg i żuchwy. Zajęcia emisyjno-głosowe opieramy w dużej mierze na zadaniach dźwiękonaśladowczych. Ponadto wprowadzamy też elementy logorytmiki – wymyślamy zabawy z muzyką i zachęcamy dzieci do rytmicznego powtarzania zdań ze zmienną intonacją. Poprawną wymowę staramy się utrwalać zarówno w spontanicznej mowie, jak i podczas opowiadania historyjek obrazkowych.

 

Dlaczego warto skorzystać z zajęć logopedycznych dla dzieci w Warszawie?

Regularny trening z logopedą może przynieść dziecku bardzo wartościowe efekty w szczególności, gdy zostanie on rozpoczęty odpowiednio wcześnie. Z zajęć logopedycznych warto zacząć korzystać w momencie, gdy tylko zostanie wykryta jakakolwiek wada wymowy u dziecka. Im szybciej rozpocznie się terapia, tym prędzej można liczyć na zauważenie jej – trwałych na całe życie – efektów, ponieważ zaburzenia w komunikacji słownej nie zdążą się utrwalić ani nie będą się pogłębiać. Do każdego z naszych podopiecznych podchodzimy w sposób indywidualny, a także odpowiednio dostosowujemy metody pracy i ćwiczenia do stopnia oraz rodzaju wady wymowy u każdego dziecka. Tylko w takiej sytuacji terapia może być skuteczna i odpowiadać konkretnym potrzebom.

Co więcej, zajęcia logopedyczne przychodzą z korzyścią zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Mogą one bowiem dać opiekunom wiele wartościowych wskazówek, w jaki sposób pracować z dzieckiem na co dzień w domu. Element ten jest niezwykle istotny, aby nie tylko nie burzyć efektów wynikających z terapii ze specjalistą, ale także wzmacniać je i utrwalać w codziennych nawykach i normalnym funkcjonowaniu. Rodzina ma bowiem ogromny wpływ na dziecko i stanowi jego podstawowe środowisko. Dlatego tak ważne jest, aby posiadać wystarczającą wiedzę dotyczącą prawidłowego rozwoju mowy u dziecka, a także sposobów radzenia sobie z występującymi zaburzeniami. Logopeda podczas zajęć odpowie na każde nurtujące pytanie.

Accessibility