Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

W naszym przedszkolu każde dziecko otoczone jest codzienną, indywidualną opieką logopedyczną.

Celem zajęć logopedyczno-rewalidacyjnych jest:

  • usprawnianie aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego
  • wychowanie słuchowe – uświadamianie istnienia świata dźwięku i jego cech
  • wprowadzanie i utrwalanie pojęć rozwijających słownictwo dziecka
  • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych
  • usprawnianie motoryki dużej i małej

Zajęcia logopedyczne realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod i pomocy dydaktycznych.

Terapia prowadzona jest przez wykwalifikowanych specjalistów stale podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe:
mgr Anna Chmielak – logopeda, surdopedagog
mgr Renata Dąbrowska – Ścibisz – logopeda, surdopedagog
mgr Monika Karwowska – logopeda, surdopedagog
mgr Monika Majewska – logopeda, surdopedagog
mgr Katarzyna Mazurkiewicz-Wróbel – surdologopeda, pedagog
mgr Agnieszka Smyczyńska – neurologopeda, surdopedagog, wczesna interwencja logopedyczna mgr Barbara Wójcik – neurologopeda, surdopedagog
mgr Maria Żurowska-Mroczek – logopeda, surdopedagog, nauczyciel emisji głosu

Tekst:
Anna Chmielak
Jolanta Flieger-Bieńkowska
Katarzyna Mazurkiewicz-Wróbel
Maria Żurowska-Mroczek

Zdjęcia: Mariola Siedlecka

Accessibility