Zajęcia logopedyczne w szkole

W Instytucie Głuchoniemych prowadzona jest indywidualna terapia logopedyczna dzieci i młodzieży. Zajęcia logopedyczne odbywają się na wszystkich poziomach edukacyjnych: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum i szkoła zawodowa.

Celem jest uzyskanie jak najlepszej kompetencji językowej zgodnej z maksymalnymi możliwościami i predyspozycjami każdego ucznia. W pracy wykorzystywane są tradycyjne i nowoczesne metody, techniki i sposoby.

Instytut posiada 8 nowoczesnych pracowni logopedycznych wyposażonych w środki dydaktyczne i programy multimedialne. 
Uczniom oferowane są konsultacje logopedyczne a rodzicom wsparcie i instruktaż pracy w domu z dzieckiem.

W naszej placówce odbywają się praktyki logopedyczne dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego studiów dziennych i podyplomowych.

Terapia prowadzona jest przez wykwalifikowanych specjalistów stale podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe:
mgr Anna Chmielak – logopeda, surdopedagog
mgr Jolanta Flieger-Bieńkowska – logopeda, surdopedagog
mgr Renata Dąbrowska-Ścibisz – logopeda, surdopedagog
mgr Monika Karwowska – logopeda, surdopedagog
mgr Małgorzata Limanówka – logopeda, surdopedagog
mgr Ewa Mazoń – logopeda, surdopedagog
mgr Katarzyna Mazurkiewicz-Wróbel – surdologopeda, pedagog
mgr Barbara Wójcik – logopeda, surdopedagog
mgr Maria Żurowska-Mroczek – logopeda, surdopedagog, nauczyciel emisji głosu

Tekst:
Katarzyna Mazurkiewicz-Wróbel
Maria Żurowska – Mroczek

Zdjęcia: Katarzyna Mazurkiewicz-Wróbel

Accessibility