Współpraca z uczelniami

W naszej placówce odbywają się praktyki logopedyczne dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego studiów dziennych i podyplomowych.

W czasie ich trwania studenci obserwują zajęcia logopedyczno-rewalidacyjne z naszymi przedszkolakami, uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum, które prowadzone są przez logopedów: mgr Annę Chmielak, mgr Katarzynę Mazurkiewicz-Wróbel, mgr Marię Żurowską-Mroczek. Studenci podczas praktyk mają możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy nauczyciela – logopedy z dziećmi młodzieżą niesłyszącą.

Praktyki logopedyczne

Tekst:
mgr Anna Chmielak – logopeda, surdopedagog
mgr Katarzyna Mazurkiewicz-Wróbel – surdologopeda, pedagog
mgr Maria Żurowska-Mroczek – logopeda, surdopedagog, specjalista emisji głosu

Accessibility