Historia harcerstwa w Instytucie Głuchoniemych w fotografii

 

Rok 2020 jest szczególny dla Instytutu Głuchoniemych.

100 lat temu, 30 kwietnia 1920 roku z inicjatywy druhny Heleny Kurzmanowej i na wniosek Rady Pedagogicznej utworzono pierwszą drużynę harcerską w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie.

100 lat temu 11 sierpnia 1920 roku urodziła się druhna harcmistrz Wanda Tazbirówna, wieloletnia komendantka Szczepu „Tęcza”, szczepu drużyn zuchowych i harcerskich działających przy Instytucie Głuchoniemych.

Z tych okazji grupa dawnych instruktorów Szczepu „Tęcza” pod kierunkiem dh. Marka Kubiaka przy wsparciu Instytutu Głuchoniemych przygotowała wystawę upamiętniającą działalność harcerzy. Banery z pamiątkowymi fotografiami umieszczone będą na ogrodzeniu Instytutu. Projekt banerów opracowany graficznie przez dh. Edytę Sapińską można również obejrzeć na stronie internetowej Instytutu Głuchoniemych.

Wystawa 1

Wystawa 2

 

Tekst dh Jadwiga Bajewska 

 

wystawa

 

 

Accessibility