DOSTĘPNOŚĆ PLACÓWKI – Deklaracja

 

  1. Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego

    

  2. Adres podmiotu 

   00-499 Warszawa pl. Trzech Krzyży 4/6

 

 1. Dojazd

Autobusy komunikacji miejskiej na pl. Trzech Krzyży: 108, 116, 108, 118, 166, 180, 195, 222, 503, 518, E-502.

Samochodem dojazd od pl. Trzech Krzyży tylko osoby niepełnosprawne ruchowo na wózkach. Niepełnosprawni – niesłyszący i ich opiekunowie wjeżdżają na teren Instytutu od strony ul. Marii Konopnickiej (wjazd ul. Bolesława Prusa, dalej w lewo ul. M. Konopnickiej tuż  za budynkiem hotelu Warsaw Sheraton).

 

 1. Godziny otwarcia / przyjęć w placówce

Godziny otwarcia sekretariatu:

Poniedziałek: 08:00-15:30
Wtorek: 08:00-15:30

Ośrodek szklono – wychowawczy dla wychowanków i rodziców / opiekunów prawnych otwarty w dni roku szkolnego od niedzieli godz. 15:00 do piątku do godziny 17:00. Oddziały przedszkolne przez cały rok z przerwą od połowy lipca do połowy sierpnia.

W ustalone weekendy co 2 tygodnie otwarty internat.  

 

 1. Lista kontaktów na stronie internetowej Instytutu:

https://instytut-gluchoniemych.waw.pl/kontakt/

 

 1. Kontakt za pomocą SMS i przez kamerkę

Pełen kontakt SMS-owy. Kontakt przez kamerkę w PJM.

Główny telefon kontaktowy:

+48 502 392 060 – biuro / administracja. 

Dodatkowe: 602 530 279 – dyrektor, 664 909 898 – z-ca dyrektora, 664 001 677 – kierownik internatu, 604 614 537 – ochrona parking (tylko SMS).

 

 1. Ogólny opis działalności

Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego jest specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu i problemami porozumiewania się w językach fonicznych. Ośrodek mieści się zabytkowym budynku z początków XIX w. Niestety ma dużo barier komunikacyjnych dla osób poruszających się na wózkach. W Instytucie objęte są rewalidacją i nauczaniem dzieci od najwcześniejszego okresu wykrycia wad słuchu i mowy. Wśród wychowanków i uczniów Instytutu są również dzieci oraz młodzież ze sprzężeniami, które obok wad słuchu łączą sprzężenia: wady wzroku, postawy, autyzm, Asperger i problemy intelektualne. Przyjmujemy dzieci z innymi dodatkowymi problemami zdrowotnymi.   

Wśród objętych opieką, terapią, rewalidacją i nauczaniem są dzieci objęte programem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD). Następnie są oddziały przedszkolne i szkoła podstawowa. Są też szkoły ponadpodstawowe: liceum, technikum, szkoła branżowa pierwszego stopnia i szkoła przygotowania do pracy. Instytut Głuchoniemych zapewnia rehabilitację, nauczanie do matury i egzaminów zawodowych z kwalifikacji.

W ramach Instytutu Głuchoniemych jest internat i świetlice szkolne.

Budynek na wschodniej pierzei placu. Na terenie jest część ogrodowa. Od strony wschodniej boisko szkolne i parking dla dojeżdżających, w tym dowożących uczniów i wychowanków. Wjazd od strony ul. Marii Konopnickiej i placu Trzech Krzyży.

 

 1. Szerszy opis działalności IG na stronie

https://instytut-gluchoniemych.waw.pl/szkola/

Tam też znajduje się opis Instytutu Głuchoniemych w PJM

https://www.youtube.com/watch?v=rPX6SO2VFaM

Dodatkowo w zakładkach:

IG Warszawa

FB Oddziały przedszkolne 

FB WF (sport w IG)

FB SPP  (oddziały szkół ponadpodstawowych

 

 1. Usługi

 • terapia, rehabilitacja małego dziecka w ramach programu WWRD,
 • nauczanie terapia i rehabilitacja na poziomie oddziałów przedszkolnych,
 • terapia, rehabilitacja i nauczanie na poziomie szkoły podstawowej,
 • terapia, rehabilitacja i nauczanie na poziomie szkół ponadpodstawowych,
 • zakwaterowanie w internacie dla dzieci i młodzieży mieszkających poza Warszawą,
 • szeroka działalność sportowa, kulturalna dla wszystkich uczniów i wychowanków,
 • wsparcie pedagogiczno – psychologiczne, w tym pomoc w załatwianiu różnych spraw w urzędach,
 • organizujemy turnusy rehabilitacyjne, obozy sportowe i wypoczynkowe,
 • pełna komunikacja w PJM,
 • pomoc i nauczanie dzieci i młodzieży niesłyszącej emigrującej do Polski z innych krajów Unii Europejskiej i spoza Unii,
 • organizujemy kursy prawa jazdy kat. B dla uczniów IG,
 • diagnostyka skierowana do uczniów i wychowanków.    

 

 1. Dostępność – podsumowanie

 • Budynek dostępny dla osób na wózkach – niestety nie jest dostępny,
 • Budynek dostępny z pomocą dla osób na wózkach – tak,
 • Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Toaleta dostępna dla osób na wózkach, na poziomie parteru w budynkach A i C,
 • Winda dostępna z pomocą dla osób na wózkach – brak windy,
 • Zainstalowana pętla indukcyjna lub inne udogodnienie dla osób słabosłyszących w auli IG
 • Tłumacz polskiego języka migowego do dyspozycji na miejscu – tak,
 • Osoba znająca polski język migowy do dyspozycji na miejscu – tak,
 • Rozmowy w polski język migowy z wykorzystaniem systemu on-line,
 • Udogodnienia, pomoce nauczyciela dla uczniów niesłyszących z niepełnosprawnościami intelektualnymi,
 • Udogodnienia – pomoce dla uczniów z autyzmem,
 • Inne: TVIG – telewizja wewnętrzna z napisami i Polskim Językiem Migowym w budynku A i C. Programy przygotowywane w studio filmowym Instytutu. Dostępne dla osób przychodzących do Placówki.

 

 1. Link do deklaracji dostępności

Deklaracja – https://instytut-gluchoniemych.waw.pl/informacje-o-instytucie/ 

 

instytut głuchoniemych w Warszawie

 

instytut głuchoniemych w Warszawie

Accessibility