Klub Dyskusyjny

We czwartki w grupie najstarszych chłopców odbywają się spotkania w ramach Klubu Dyskusyjnego. Tutaj omawiamy różne zagadnienie z życia codziennego, tj. „Jak wynajmować/najmować mieszkanie i przygotować umowę wynajmu/najmu”, „Tolerancja”, „Higiena osobista”, „Kultura osobista”. Te spotkania mają na celu przygotować starszych chłopców do życia społecznego. Prowadzącym ten Klub jest wychowawca grupy najstarszych chłopców, Tomasz Świderski.

Tomasz Świderski

Accessibility