Koło Czytelnicze

„Książka miłością mego życia”

W środy i czwartki w internacie są spotkania Koła Czytelniczego „Książka miłością mego życia”. W roku szkolnym 2017/2018 są trzy grupy: młodszych, najstarszych i Białorusinów. Książki są jedyną drogą do wzbogacania słownictwa z zakresu języka polskiego i migowego u niesłyszących. Tutaj uczymy się rozumieć treść, poznajemy nowe słownictwo, jak również dyskutujemy na różne zagadnienia wspomniane w danej literaturze. Widoczne są efekty u wychowanków zaangażowanych w kole. Zapraszam nowych chętnych.

Accessibility