Jak zapewnić dziecku aparaty słuchowe?

Niemal wszystkie noworodki w Polsce, jeszcze na oddziale położniczym w drugiej dobie życia przechodzą przesiewowe badania słuchu. Prawidłowy wynik badania oznaczany jest niebieską naklejką w Książeczce Zdrowia Dziecka. Naklejka w kolorze żółtym oznacza potrzebę wykonania dokładnej diagnostyki słuchu w dziecięcej poradni audiologicznej.

 

Kiedy lekarz audiolog potwierdzi występowanie wady słuchu i stwierdzi potrzebę korzystania przez dziecko z aparatów słuchowych, wypisuje „zlecenie” na zakup aparatów dla dziecka oraz na wykonanie indywidualnych wkładek usznych.

 

Od stycznia 2020 r. na zleceniu lekarz zaznacza uprawnienia pacjenta do skorzystania z dofinansowania NFZ na aparaty i wkładki. (Wcześniej rodzic sam musiał odbierać poświadczenie z NFZ).

 

Z wystawionym zleceniem lekarskim i dzieckiem rodzice zgłaszają się do punktu sprzedaży aparatów słuchowych. Ważne, aby znaleźć punkt z doświadczeniem w dobieraniu aparatów dzieciom. Protetyk dobiera dziecku aparaty najbardziej odpowiednie do występującej wady słuchu. Ceny aparatów są bardzo zróżnicowane.

 

Dofinansowanie do 1 sztuki aparatu słuchowego dla dzieci z NFZ wynosi obecnie 2000 zł.

dziecko z misiem

Dzieciom przysługuje prawo uzyskania tego dofinansowania 1x na 3 lata.

Dofinansowanie NFZ do wykonania 1 sztuki wkładki usznej do aparatu słuchowego wynosi 60 zł.Ponieważ ucho dziecka rośnie, wkładki uszne należy często wymieniać na nowe. Dofinansowanie z NFZ przysługuje zawsze, gdy lekarz wypisze zlecenie na nowe wkładki, bez ograniczeń czasowych.

 

Rodzice dzieci, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą także się starać o dofinansowanie w:

Mieszkańcy Warszawy- Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

Pozostali – Ośrodki Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania

 

Dofinansowanie do aparatu słuchowego przyznawane przez WCPR wynosi obecnie także do 2000 zł.

dziecko z aparatem słuchowym

 

Punkty sprzedaży aparatów słuchowych na wybrane przez Państwa aparaty wystawiają fakturę „pro forma”, do złożenia w WCPR wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Wtedy kwota dofinansowania jest przelewana wprost do sprzedawcy aparatów.

 

Mogą też Państwo sami zapłacić i odebrać aparaty, a następnie otrzymać na własne konto bankowe wpłatę przyznanej kwoty dofinansowania z WCPR.

 

Zakupione aparaty wymagają indywidualnego ustawienia do wady słuchu dziecka. Należy ciągle obserwować reakcje słuchowe malucha w aparatach, by w razie potrzeby poprawić ustawienie aparatów.

 

Gdy aparaty słuchowe nie dają wystarczających korzyści, aby umożliwić dziecku właściwy rozwój mowy, należy przeprowadzić diagnozę dziecka w kierunku możliwości wszczepienia implantów słuchowych.

dziecko z aparatem słuchowym

Autor tekstu i zdjęć: M.Siedlecka

 

Accessibility