Koło Czytelnicze

„W krainie słów”

Od drugiego semestru 2017/2018 roku w najmłodszej grupie internackiej prowadzone są zajęcia czytelnicze „W krainie słów”. Odbywają się one raz w tygodniu.

W czasie zajęć wychowankowie samodzielnie czytają krótkie teksty i wykonują ćwiczenia utrwalające nowo poznane słownictwo.

Zajęcia te mają na celu:

  • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
  • rozwijanie słownictwa języka polskiego i polskiego języka migowego,
  • rozwijanie koncentracji uwagi oraz pamięci.

 

Accessibility