Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Koło Czytelnicze

„W krainie słów”

Od drugiego semestru 2017/2018 roku w najmłodszej grupie internackiej prowadzone są zajęcia czytelnicze „W krainie słów”. Odbywają się one raz w tygodniu.

W czasie zajęć wychowankowie samodzielnie czytają krótkie teksty i wykonują ćwiczenia utrwalające nowo poznane słownictwo.

Zajęcia te mają na celu:

  • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
  • rozwijanie słownictwa języka polskiego i polskiego języka migowego,
  • rozwijanie koncentracji uwagi oraz pamięci.

 

Accessibility