I TY MOŻESZ ZOSTAĆ KIEROWCĄ.

KURS PRAWA JAZDY kat. B.

Bezpłatny Kurs Prawa Jazdy Kategorii B dla uczniów i wychowanków Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego w Warszawie. To już 15 kurs.

W XXI wieku każdy, kto rozpoczyna dorosłe życie, powinien mieć prawo jazdy. Coraz trudniej jest żyć i pracować bez samochodu. Narzekamy na korki i tłok na ulicach, ale umiejętność kierowania samochodem znacznie ułatwia życie. Stajemy się niezależni od komunikacji publicznej. Moim marzeniem jest, żeby każdy uczeń kończący szkołę w Instytucie Głuchoniemych miał zdany egzamin prawa jazdy kat. B. Ułatwiamy to chłopcom i dziewczętom. W tym roku rozpoczęliśmy kolejny, piętnasty kurs we współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej. Zajęcia teoretyczne prowadzi Pani instruktor, która bardzo biegle zna Polski Język Migowy. Jazdy będą pod okiem instruktora, który od wielu lat prowadzi zajęcia z niesłyszącymi.

Kurs Prawa Jazdy kategorii B jest opłacany przez Instytut Głuchoniemych. Pomagamy wykonać badania lekarskie. Od uczniów i wychowanków wymagamy, żeby pilnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach, jazdach i próbnych egzaminach.         

Tadeusz Adamiec

 

Accessibility