Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Kurs „Smart Teachers Play More”

 

Szkolenie było prowadzone w placówce, gdzie na co dzień prowadzone są zajęcia nauki języka angielskiego z wykorzystaniem metody Play to Learn More. Dzięki temu, można było poczuć atmosferę zbliżoną do codziennej atmosfery placówki wykorzystującej model pracy Play To Learn More. Przedstawione były pomoce i środki dydaktyczne, które podczas zajęć codziennych są używane w palcówce.

Osoby prowadzące kurs miały bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Merytorycznie odpowiadały na wszelkie pytania. W sposób ciekawy i jednocześnie zrozumiały przedstawiały dany temat.  Ponadto były bardzo pomocne przy organizacji zwiedzania miasta i poznawania miejscowej kultury. Organizowały nam i towarzyszyły w czasie wolnym pokazując jednocześnie niezwykle ciekawe elementy kultury hiszpańskiej (np. festiwal Hogueras).

Udział w szkoleniu pozwolił nam rozwinąć kompetencje językowe, wzbogacić umiejętności komunikowania się w obcym języku, a także umiejętności społeczne w nowej sytuacji, niezbędne w zawodzie nauczyciela. Dzięki nawiązaniu relacji z innymi uczestnikami kursu planuje wspólne przedsięwzięcia, takie jak wymiana kadry w celu poznawania funkcjonowania  innych placówek szkolnych.

 

Accessibility