Kurs „Smart Teachers Play More”

 

Szkolenie było prowadzone w placówce, gdzie na co dzień prowadzone są zajęcia nauki języka angielskiego z wykorzystaniem metody Play to Learn More. Dzięki temu, można było poczuć atmosferę zbliżoną do codziennej atmosfery placówki wykorzystującej model pracy Play To Learn More. Przedstawione były pomoce i środki dydaktyczne, które podczas zajęć codziennych są używane w palcówce.

Osoby prowadzące kurs miały bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Merytorycznie odpowiadały na wszelkie pytania. W sposób ciekawy i jednocześnie zrozumiały przedstawiały dany temat.  Ponadto były bardzo pomocne przy organizacji zwiedzania miasta i poznawania miejscowej kultury. Organizowały nam i towarzyszyły w czasie wolnym pokazując jednocześnie niezwykle ciekawe elementy kultury hiszpańskiej (np. festiwal Hogueras).

Udział w szkoleniu pozwolił nam rozwinąć kompetencje językowe, wzbogacić umiejętności komunikowania się w obcym języku, a także umiejętności społeczne w nowej sytuacji, niezbędne w zawodzie nauczyciela. Dzięki nawiązaniu relacji z innymi uczestnikami kursu planuje wspólne przedsięwzięcia, takie jak wymiana kadry w celu poznawania funkcjonowania  innych placówek szkolnych.

 

Accessibility