Obchody 200 – lecia Instytutu Głuchoniemych
im. ks. Jakuba Falkowskiego w Warszawie.

W dniach 21-25 października 2017 roku w Warszawie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 200-lecia Instytutu Głuchoniemych.

W sobotę 21 października absolwenci kilku pokoleń świętowali 200 – lecie podczas uroczystej kolacji w hotelu Sheraton. Absolwenci przyjechali z całego świata. Byli goście z USA i Kanady, z W. Brytanii, Francji, Niemiec, Norwegii, Włoch, Austrii, Danii i Szwecji. Przyjechali absolwenci z najodleglejszych zakątów Polski jak również ci, którzy mieszkają w Warszawie. Spotkanie i uroczystą kolację zorganizowali i prowadzili głusi nauczyciele i pracownicy Instytutu. Wielu innych absolwentów świętowało w mniejszych gronach w pubach i restauracjach Warszawy.

W niedzielę 22 października o godzinie 10.00 w kościele św. Aleksandra odprawiona została msza św. Po mszy uczniowie i absolwenci złożyli kwiaty na grobie w podziemiach kościoła i przy pomniku ks. Jakuba Falkowskiego przed Instytutem. Kwiaty zostały złożone też pod pomnikami druhny Wandy Tazbir i Głuchych powstańców, żołnierzy i wychowanków Instytutu Głuchoniemych. Potem nastąpił czas radosnych spotkań i powitań. Na dziedzińcu spotkali się byli nauczyciele, instruktorzy drużyny harcerskiej, absolwenci, pracujący nauczyciele i uczniowie. Niektórzy przyszli z całymi rodzinami. Radosnych powitań nie było końca. Ponad tysiąc byłych nauczycieli, byłych pracowników, instruktorów harcerskich i absolwentów przeszło przez Instytut zwiedzając i wspominając dawne lata. Spotykali się, rozmawiali, wspominali, były uśmiechy i czasami łzy. Kawa, herbata, ciastka i olbrzymia kolejka po kiełbaski do grilla. Zakupiliśmy 100kg kiełbasy i okazało się, że za mało.

W poniedziałek 23 października 2017 r. odbyła się uroczysta akademia w wynajętym przez Instytut audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin“. Audytorium to sala z olbrzymią profesjonalną sceną i 479 miejscami na widowni. Znacznie większa niż aula w Instytucie Głuchoniemych.

Akademia rozpoczęła się kilka minut po godzinie 15.00 polonezem, który zatańczyli wychowankowie i uczniowie od przedszkolaków do maturzystów oraz nauczyciele Instytutu Głuchoniemych. Potem były gratulacje i listy dla Instytutu; od Pary Prezydenckiej, od Pani Minister Edukacji Narodowej, Wojewody Mazowieckiego, Prezydenta m/st. Warszawy, Prezesa PZG, Prezesa PZSN, Metropolity Sawa, głowy kościoła prawosławnego w Polsce, przedstawiciela absolwentów i dyrektorów innych szkół. Były też odznaczenia dla pracowników Instytutu Głuchoniemych.

Po części oficjalnej zaczęła się część artystyczna. Przedszkolaki tańczyły polskie tańce ludowe. Maluchy wzbudziły ogromny aplauz widowni. Potem oglądaliśmy teledysk do piosenki z filmu „Zwierzogród”, w którym wystąpili uczniowie Instytutu Głuchoniemych. Przed przerwą wystąpił kabaret ,,Oczami Falkowskiego”, który przygotowali starsi uczniowie. W czasie przerwy nastąpiła zmiana dekoracji, a dla widzów czas na poczęstunek i rozmowy. Po przerwie był dalszy ciąg występów. Zespół teatralny „Bajkoludki” pokazał pantomimę pt.: ,,Kaczka Dziwaczka”. Potem oglądaliśmy film pt.:,,Życie Jakuba Falkowskiego na wesoło” nakręcony przez uczniów, nauczycieli i pracowników Instytutu. Po uroczystościach w Muzeum nauczyciele i goście wrócili do Instytutu na uroczystą kolację.

Wtorek 24 października był kolejnym dniem uroczystości. W auli odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych i ślubowanie uczniów klas trzecich. Potem wszyscy poszli do kościoła na mszę świętą, którą odprawił ks. kardynał Kazimierz Nycz. Po kościele było świąteczne drugie śniadanie. Po śniadaniu wszyscy poszli do auli na pokaz i zabawę z klaunem Kluseczką. Na koniec pani dyrektor dała uczniom niespodzianki – pamiątkowe koszulki z alfabetem palcowym i napisem „200 lat Instytutu Głuchoniemych“. Uczniowie mogli też oglądać różne wystawy w Instytucie: „Klasa szkolna dawniej i dziś”, „Harcerstwo głuchych”, „Logopedia dawniej i dziś” i wiele innych.

W środę 25 października uczniowie brali udział w grze terenowej o Instytucie Głuchoniemych i ks. Jakubie Falkowskim. Potem wszyscy wychowankowie i uczniowie poszli na wycieczki w różne interesujące miejsca. Jedni poszli na kręgle i pizzę, inni do kina, na jazdy gokartami, do pokoju zagadek, do papugarnii i w wiele innych miejsc.

To były bardzo ciekawe dni. Jesteśmy dumni, że jesteśmy uczniami Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego.

Tekst na podstawie planu opracowanego przez klasę 3G, a napisali uczniowie klas; 2Ga, 3Za, 2Zb.
Korekta językowa Agnieszka Bednarska.

Accessibility