Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem żegnamy wieloletnią nauczycielkę Instytutu Głuchoniemych w Warszawie Natalię Mroczek – Kucharską.

Byłą wspaniałym, oddanym dzieciom surdopedagogiem, nauczycielem chemii i matematyki, opiekunem szczepu „Tęcza” zrzeszającego niesłyszących harcerzy. Przez dziesięć lat pełniła funkcję dyrektora szkoły. Jako doświadczony dydaktyk uczestniczyła w opracowaniu podręczników szkolnych dla uczniów niesłyszących. Społecznik – zawsze oddana sprawom naszego środowiska. Dobra koleżanka – zainteresowana losem emerytowanych pracowników Instytutu Głuchoniemych. Życzliwa, pełna poświecenia, oddania naszym uczniom i wychowankom.

Będzie nam Jej bardzo brakowało.   

Accessibility