Papierosiarze z placu Trzech Krzyży

10 października 2021 r. w niedzielę o godzinie 11.00 na murze budynku Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego odsłonięta została tablica poświęcona papierosiarzom z placu Trzech Krzyży. Żydowskim dzieciom, uciekinierom z warszawskiego getta, którzy w latach 1942-1944 sprzedawali na placu Trzech Krzyży papierosy, gazety niemieckim i węgierskim żołnierzom, przechodniom, wszystkim który przechodzili przez plac. Robili to co robiło dużo dzieci w czasie wojny. Oni jednak ryzykowali każdego dnia, narażając się na niebezpieczeństwo. Walczyli o życie. Przeżyli dzięki swojej odwadze, solidarności, dzięki pomocy wielu zachowanych w pamięci i wielu nieznanych mieszkańców Warszawy. Niektórzy z nich walczyli w powstaniu w getcie i w powstaniu warszawskim. Przeżyli i po wojnie rozproszyli się po całym świecie.

Uroczystość odsłonięcia tablicy odbyła się w promieniach jesiennego słońca przy bezchmurnym niebie na dziedzińcu Instytutu Głuchoniemych.      

Tablica ma tekst w trzech językach; w języku polskim, w języku angielskim i w języku hebrajskim. Pomysł uczczenia Papierosiarzy i samej tablicy powstał wśród członków Gminy Żydowskiej Wyznaniowej w Warszawie. Autorem i twórcą tablicy jest prof. Antonii Grabowski.

Dla nas w Instytucie Głuchoniemych przybyło kolejne symboliczne miejsce, którym będziemy się opiekować. Obok pomników: ks. Jakuba Falkowskiego, dh Wandy Tazbirówny, kamienia pomnika – batalionu AK „Miłosz”, kamienia – pomnika poświęconego głuchym żołnierzom AK i powstańcom powstania warszawskiego, tablicy poświęconej poległym i pomordowanym pracownikom i wychowankom Instytutu Głuchoniemych, przybyła tablica poświęcona żydowskim dzieciom, papierosiarzom z Placu Trzech Krzyży.

Więcej informacji na stronie: www.papierosiarze.pl i książce Józefa Ziemiana pt. Papierosiarze z placu Trzech Krzyży.  

 

Accessibility