Pani dyrektor Instytutu zebrała od wszystkich wychowawców i nauczycieli informacje o uczniach i na apelu podsumowującym I semestr roku szkolnego przyszła…. z wielką górą dyplomów.
Najpierw ogłosiła wyniki konkursów, które odbyły się pod koniec I semestru.
Dyplomy i nagrody zdobyli najlepsi uczestnicy konkursów:

  • Skrzaty w 3D
  • Najpiękniejszy zeszyt języka polskiego
  • Odczytywania wypowiedzi z ust

Następnie gratulacje i dyplomy, dostali uczniowie, którzy wyróżnili się:

  • dobrymi wynikami w nauce
  • bardzo dobrym zachowaniem
  • wysoką frekwencją
  • zaangażowaniem w życie szkoły
  • chęcią niesienia pomocy innym
  • przyjacielską postawą

Cieszymy się, że mamy takich wspaniałych uczniów i tak wielu z nich zasłużyło na wyróżnienie. Wszystkich ich pani dyrektor zaprosiła w nagrodę – ale gdzie ??? – trzyma to jeszcze w tajemnicy😊.

Wyróżnionych uczniów jest jeszcze więcej niż na zdjęciach, bo część była chora i nie była w dniu rozdania dyplomów w szkole.

Na koniec apelu – moment, na który wszyscy czekali. Jak zawsze co pół roku, biorąc pod uwagę: wyniki w nauce, zachowanie, frekwencję i aktywność zespołów klasowych, pani dyrektor wszystko dokładnie obliczyła i ogłosiła, że najlepszą klasą jest 4b.

Poprzedni zwycięzcy – klasa 3TA przekazała puchar klasie 4b a dyrekcja Instytutu oprócz dyplomu i gratulacji wręczyła tym uczniom czek na 400zł. Uczniowie sami zdecydują, na co przeznaczą te pieniądze😊.

Accessibility