Posiedzenie seminaryjne
„Człowiek głuchoniemy – życie, wychowanie, edukacja”
w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 5 czerwca 2018 r.  w Sali Plenarnej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie seminaryjne Komisji Nauki, Edukacji i Sportu: „Człowiek głuchoniemy – życie, wychowanie, edukacja” zorganizowane wspólnie z Instytutem Głuchoniemych im. J. Falkowskiego w Warszawie. 

Program:

1. Człowiek głuchoniemy w świetle życia i twórczości księdza Jakuba Falkowskiego
ks. dr hab. Grzegorz Bachanek – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2. Niesłyszący ludzie sukcesu – wybrane sylwetki wybitnych postaci z historii Głuchych
mgr Tomasz Świderski – Instytut Głuchoniemych

3. Tożsamość osoby głuchej w dobie implantów ślimakowych – wyzwania i dylematy współczesności
dr Joanna Kobosko – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

4. Dokąd zmierzamy? Zmiany paradygmatu głuchoty
dr hab. Piotr Tomaszewski – Uniwersytet Warszawski

5. 10 lat doświadczeń w pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z wadą słuchu
mgr Barbara Wójcik i mgr Katarzyna Wróbel – terapeuci, surdologopedzi z Instytutu Głuchoniemych

6. Dokąd zmierza Instytut Głuchoniemych w XXI wieku?
dr Tadeusz Adamiec – dyrektor Instytutu Głuchoniemych

 

Na zakończenie odczytany został projekt UCHWAŁY SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego i dwuwiecze istnienia utworzonego przez niego Instytutu Głuchoniemych w Warszawie.

 

Accessibility