Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Organizacja pracy przedszkola

 

Każde dziecko traktowane jest tu indywidualnie i staramy się zaspokajać jego wyjątkowe potrzeby językowe. Dzięki temu rozwija się pozytywny obraz własnej osoby i pewność siebie, by wkrótce stać się niezależnym i osiągać sukcesy.

W naszym przedszkolu dzieci z wadą słuchu komunikujące się z otoczeniem na różnym poziomie i w różnych językach mają do dyspozycji przyjazną przestrzeń do wspólnej zabawy, rozmowy i twórczego odkrywania świata. Sale przedszkolne zostały specjalnie zaprojektowane, by stworzyć optymalne warunki do odbioru dźwięków przez dzieci korzystające z aparatów słuchowych i implantów ślimakowych (eliminowanie zbędnych hałasów z tła, zapobieganie odbiciom fal dźwiękowych itp….)

W trosce o prawidłowy rozwój dzieci przestrzegamy zaleceń MEN dotyczących zagospodarowania czasu spędzanego przez dziecko w przedszkolu:
• co najmniej jedną piątą czasu przeznaczamy na swobodną zabawę
• co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym
• najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg programu wychowania przedszkolnego
• pozostałe dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

Przedszkolny kalendarz świąt i uroczystości:
– 23 października – Dzień Patrona – ks. Jakuba Falkowskiego
– 6 grudnia – Mikołajki
– grudzień – spotkanie opłatkowe
– styczeń/ luty bal karnawałowy
– spotkanie Wielkanocne
– maj – Dzień Otwarty Instytutu Głuchoniemych
– maj – Dzień Mamy i Taty

Rodzice przedszkolaków ponoszą wyłącznie koszty wyżywienia, tj, ok. 5 zł. dziennie (rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o finansowanie posiłków przez MOPS). Wszystkie zajęcia dydaktyczne są bezpłatne.

Przedszkole działa w godzinach: 7 – 17.

dzieci w przedszkolu
dzieci w przedszkolu
Accessibility