Organizacja pracy przedszkola

 

Każde dziecko traktowane jest tu indywidualnie i staramy się zaspokajać jego wyjątkowe potrzeby językowe. Dzięki temu rozwija się pozytywny obraz własnej osoby i pewność siebie, by wkrótce stać się niezależnym i osiągać sukcesy.

W naszym przedszkolu dzieci z wadą słuchu komunikujące się z otoczeniem na różnym poziomie i w różnych językach mają do dyspozycji przyjazną przestrzeń do wspólnej zabawy, rozmowy i twórczego odkrywania świata. Sale przedszkolne zostały specjalnie zaprojektowane, by stworzyć optymalne warunki do odbioru dźwięków przez dzieci korzystające z aparatów słuchowych i implantów ślimakowych (eliminowanie zbędnych hałasów z tła, zapobieganie odbiciom fal dźwiękowych itp….)

W trosce o prawidłowy rozwój dzieci przestrzegamy zaleceń MEN dotyczących zagospodarowania czasu spędzanego przez dziecko w przedszkolu:
• co najmniej jedną piątą czasu przeznaczamy na swobodną zabawę
• co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym
• najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg programu wychowania przedszkolnego
• pozostałe dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

Przedszkolny kalendarz świąt i uroczystości:
– 23 października – Dzień Patrona – ks. Jakuba Falkowskiego
– 6 grudnia – Mikołajki
– grudzień – spotkanie opłatkowe
– styczeń/ luty bal karnawałowy
– spotkanie Wielkanocne
– maj – Dzień Otwarty Instytutu Głuchoniemych
– maj – Dzień Mamy i Taty

Rodzice przedszkolaków ponoszą wyłącznie koszty wyżywienia, tj, ok. 5 zł. dziennie (rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o finansowanie posiłków przez MOPS). Wszystkie zajęcia dydaktyczne są bezpłatne.

Przedszkole działa w godzinach: 7 – 17.

dzieci w przedszkolu
dzieci w przedszkolu
Accessibility