Skip to content
orzel
orzel

Najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Freedom to learn 2

Freedom 2 Learn 2 opiera się na sukcesie pierwszego projektu Freedom to Learn. Zakłada on, że aby nauka była bardziej efektywna, wymaga osobistego zaangażowania ucznia. W obecnym projekcie partnerzy chcą pogłębić metodologię i jednocześnie poszerzyć siatkę partnerską włączając nowe szkoły. Projekt skupi się również na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wykorzystując filozofię Karla Rogersa- dając uczniom wolność w odkrywaniu i pełnym zaangażowaniu w procesie pracy. Projekt również rozwija umiejętności cyfrowe uczniów poprzez wykorzystanie takich platform jak eTwinning, podkreślając ich odpowiedzialność jako osób tworzących materiały online, a nie odbiorców.

Projekt skupia się na rozwoju kompetencji nauczycieli, szczególnie rozwoju podejścia skupionego na uczniu, które zakłada, że nauczyciel jest osobą wspierająca proces uczenia się, daje pewną władzę uczniowi i rozwija jego demokratyczne kompetencje w działaniu.

Na przestrzeni dwóch lat w projekcie weźmie udział 5 mentorów oraz przy najmniej 10 nauczycieli z 5 państw: Polski, Malty, Włoch, Grecji oraz Serbii.

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, Edukacja Szkolna, KA2

erasmus+

Skip to content