Skip to content
orzel
orzel

Najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Projekt „Freedom to learn”

erasmus

’Freedom to Learn’ (Wolność w uczeniu się) zakłada, że uczenie się musi być ściśle powiązane z zaangażowaniem uczniów, ich doświadczeniami i zainteresowaniami. Naszym celem jest przejście z tradycyjnego modelu lekcji, w którym nauczanie skoncentrowane jest  na nauczycielu, na podejście aktywnie angażujące uczniów, oparte na ich motywacji i potrzebach, gdzie nauczyciel jest osobą wspierająca (facilitator).

W trakcie 8-tygodniowych projektów szkolnych uczniowie będą mogli wybrać tematy, które ich interesują, metody pracy, czy zasoby, z których będą korzystać podczas nauki.  Nauczyciele będą zachęcani do zwiększania swobody uczniów, dawania im coraz więcej autonomii przy jednoczesnym adaptowaniu metody do programu nauczania danego przedmiotu

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 i obejmuje 9 nauczycieli z Malty, Włoch i Polski.  

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

F2l Logo 300x300

Skip to content