Projekt „Razem w kierunku europejskiej szkoły”

UE Flaga Erasmus 300x86

 

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji metodycznych i językowych nauczycieli. Głównymi odbiorcami projektu jest 18 nauczycieli, również nauczycieli z uszkodzeniem słuchu, z różnych etapów edukacyjnych, którzy wezmą udział w 7 szkoleniach zagranicznych:

  • 5 kursach metodycznych, zdobywając wiedzę w zakresie innowacyjnych metod pracy w szkole, szczególnie rozwijania samodzielności i inicjatywności uczniów oraz wykorzystania nowych technologii,
  • 2 kursach językowych, poszerzając swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego i zmniejszając stres przy wypowiadaniu się publicznie w języku obcym.

Jako szkoła specjalna rozumiemy potrzebę kształcenia ustawicznego. Zróżnicowane potrzeby naszych uczniów wymagają od nas stałego szukania i adaptowania metod pracy. Stoimy również przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest odpowiednie przygotowanie naszych uczniów do wejścia w świat osób słyszących i integrację z nim. W trakcie projektu będziemy zespołowo analizować poznane, innowacyjne metody nauczania i dostosowywać je do naszych realiów szkolnych. Poprzez upowszechnianie wiedzy zdobytej w trakcie mobilności chcemy wpłynąć na całą szkołę, zachęcając do wykorzystywanie na lekcjach nowych i zróżnicowanych metod pracy.

Projekt ten to również okazja do wymiany doświadczeń z nauczycielami z Europy, poznania efektywnych metod pracy już wdrażanych w innych placówkach. A dzięki zwiększeniu kompetencji nauczycieli w języku angielskim, będą oni czuć się pewniej w prowadzeniu inicjatyw ze szkołami zza granicy.  W trakcie projektu stworzymy siatkę kontaktów z nauczycielami z Europy, będziemy realizować z uczniami projekty eTwinning i upowszechniać wiedzę o programach europejskich, co pozwoli nam promować aktywność międzynarodową.

Projekt finansowany z programu Erasmus + KA1, Mobilność kadry edukacji szkolnej.

 

Kurs „There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning”

Kurs „All Children Are Special”

Kurs „Project-Based Learning”

Kurs języka angielskiego na Malcie

Kurs „Smart Teachers Play More”

Kurs języka angielskiego w Londynie

 

Accessibility