Projekt „Zamigam Ci Biblię”

 

Od marca 2016 r. młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna Instytutu Głuchoniemych bierze udział w warsztatach, mających na celu przybliżenie treści Starego i Nowego Testamentu dla społeczności niesłyszących poprzez przetłumaczenie fragmentów Pisma Świętego na język PJM.

Jest to projekt w ramach programu „Aktywna młodzież mieszka w Warszawie” Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, finansowanego przez UM Warszawa.

Dotychczas odbyły się już dwie edycje zajęć. Efekty tej pracy oglądać można na stronie Facebooka. Projekt ten cieszy się rosnącym zainteresowaniem zarówno młodzieży w niej uczestniczącej, jak i odbiorców, dlatego już wkrótce rusza kolejna, trzecia edycja. Będzie trwać od marca do czerwca 2017 r.

      Nasza młodzież spisuje się świetnie. Swoją postawą pokazuje, że w wolnym czasie potrafi nie tylko bawić się, ale też ciężko pracować, aby efekty były jak najlepsze.

 

Accessibility