Przeciętny rozwój reakcji słuchowych i mowy

0 – 3. miesiąc życia

 • Od około 2. miesiąca życia dziecko zaczyna głużyć (głużenie to gardłowe dźwięki przypominające k, g, ch). Jest to czynność odruchowa, nie związana ze słyszeniem
 • Dziecko zaczyna reagować uśmiechem na Twój widok
 • Swoje emocje wyraża płaczem i głużeniem

Obserwuj, czy Twoje dziecko:

 • Budzi się przy głośnych dźwiękach
 • Reaguje przestrachem lub mruży oczy, gdy słyszy głośne dźwięki
 • Od około 2. m-ca reaguje na Twój głos, uspokaja się, uśmiecha się, gdy Cię słyszy?
 • Wydaje gardłowe dźwięki (głuży)

4. – 6. miesiąc życia

 • Około 5.-6. miesiąca życia niemowlę zaczyna gaworzyć (świadomie, pod kontrolą słuchu naśladuje dźwięki przypominające mowę: samogłoski, spółgłoski, sylaby. Wypowiedzi przypominają najczęściej brzmieniem: ma, mu, da, di
 • Barwą głosu potrafi wyrażać emocje, np. zadowolenie, niezadowolenie
  Dziecko z poważnym uszkodzeniem słuchu, bez aparatów czy implantu oraz terapii nie gaworzy

Obserwuj, czy Twoje dziecko:

 • Zwraca głowę w kierunku źródła dźwięku, np. głosu, zabawek dźwiękowych, szczekającego psa
 • Reaguje na zmiany tonu Twojego głosu
 • Budzi się z lekkiego snu, gdy ktoś mówi
 • Gaworzy.
dziecko

7. – 12. miesiąc życia

 • Dziecko zaczyna łączyć sylaby w większe grupy
 • Używa dźwięków naśladujących mowę do wyrażania emocji czy potrzeb
 • Zaczyna różnicować usłyszane słowa, dostosowując do nich swoje reakcje
 • Zaczyna reagować na swoje imię rozumie proste polecenia i zakazy
 • Pod koniec pierwszego roku życia może wypowiadać 1-2 słowa ze zrozumieniem

Obserwuj, czy Twoje dziecko:

 • Zwraca się w kierunku źródła dźwięku, głosu, grającej zabawki itp.
 • Słucha, gdy się do niego mówi
 • Reaguje na swoje imię
 • Rozumie proste słowa, np.: mama, oko itp.
 • Zwraca się w kierunku nazywanych osób, przedmiotów lub pokazuje je palcem
 • Rozumie proste polecenia i zakazy „nie wolno”, „chodź tutaj” itp.
 • Powtarza sylaby (gaworzy)
 • Używa dźwięków naśladujących mowę, by zwrócić na siebie uwagę
 • Próbuje naśladować głosy zwierząt
 • Próbuje naśladować głośność i rytm Twojego głosu
dziecko w przebraniu

13. – 24. miesiąc życia

 • To okres, kiedy dziecko opanowuje podstawowy zasób słów określających osoby, przedmioty ze swego otoczenia.
 • Gwałtownie rozwija się rozumienie mowy.
 • Dziecko stopniowo poszerza zakres słownictwa.
 • Zaczyna spontanicznie łączyć elementy swego słownika w kombinacje dwuwyrazowe
 • Pod koniec drugiego roku życia słownik dziecka może składać się z ponad 50 słów

Obserwuj, czy Twoje dziecko:

 • Rozumie proste polecenia i pytania, np. „Chodź do mnie”, „Daj piłkę”, „Gdzie jest Twój but?”
 • Umie pokazywać części ciała
 • Naśladuje głosy zwierząt
 • Kołysze się w rytm muzyki
 • Lubi zabawy – rymowanki, np. „Idzie rak…”, „Koci – koci”.
 • Wypowiada od kilku do kilkudziesięciu słów
 • Próbuje składać po dwa słowa, np. „Chodź pa-pa”, „Am nie?”
dziecko w żłobku

3. – 4. rok życia

 • Język dziecka w tym okresie życia jest już dość dobrze ukształtowany
 • Dziecko potrafi opowiedzieć prosta bajkę lub wymyśloną historyjkę
 • Mowa dziecka jest na ogół zrozumiała, także dla obcych

Obserwuj, czy Twoje dziecko:

 • Słyszy, kiedy wołasz je z innego pokoju
 • Słucha radia i telewizji na tym samym poziomie głośności co inni członkowie rodziny
 • Odpowiada na proste pytania: „Kto?”, „ Co?”, „ Dlaczego?” itp.
 • Umie opowiedzieć, co wydarzyło się w przedszkolu, na podwórku?
 • Używa zdań, które składają się z czterech i więcej słów

4. – 5. rok życia

Systematycznie rozwija się uwaga słuchowa, powiększa się zasób słownictwa

Obserwuj, czy Twoje dziecko:

 • Umie wysłuchać z uwaga krótkiej historyjki i odpowiedzieć na pytania związane z jej treścią
 • Słyszy i rozumie większość z tego, o czym mówi się w domu, w przedszkolu
 • Buduje zdania zawierające dużo szczegółowych informacji
 • Z łatwością porozumiewa się z innymi dziećmi i dorosłymi
 • Wypowiada prawidłowo większość głosek
 • Jego wypowiedzi są na ogół poprawne gramatycznie
chłopiec

 

Pamiętaj, że każde dziecko ma swoje indywidualne tempo rozwoju a umiejętności opisane w każdym przedziale wiekowym dziecko nabywa stopniowo.

(Opracowano n/podst. publikacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków)

Accessibility