Badania słuchu wykonywane u dzieci

Obiektywne badania słuchu:

 • nie wymagają czynnego udziału dziecka,
 • podczas badania dziecko powinno spać, nie może płakać.

 

Otoemisje akustyczne (OAE)

 • jest to badanie przesiewowe, które nie stwierdza poziomu niedosłuchu, ale w razie potrzeby pozwala skierować dziecko na dalszą diagnostykę,
 • badanie wykonywane w szpitalu, z reguły w drugiej dobie po urodzeniu, wynik tego badania wklejany jest do książeczki dziecka w postaci naklejki w 2 kolorach:
Otoemisje akustyczne (OAE)

Otoemisje akustyczne (OAE)

 

kolor niebieski – WYNIK PRAWIDŁOWY

badanie słuchu certyfikat niebieski

kolor żółty – WYNIK DO KONTROLI

badanie słuchu certyfikat żółty

 

Audiometria słuchowych potencjałów wywołanych (ABR)

 • badanie wykonywane we śnie fizjologicznym lub pod narkozą, jeśli tak zdecyduje lekarz,
 • wynik określa próg słyszenia.

 

Badanie słuchowych potencjałów stanu ustalonego (ASSR)

 • badanie wykonywane jest najczęściej we śnie,
 • wynik określa próg słyszenia.

 

Audiometria impedancyjna (tympanometria)

 • badanie, które ocenia stan ucha środkowego,
 • badanie nieinwazyjne,
 • bardzo ważne u dzieci przy: stanach zapalnych uszu, katarach, powiększonym migdałku, alergiach,
 • nie daje możliwości określenia progu słyszenia.
tympanometria

Audiometria impedancyjna (tympanometria)

Subiektywne badania słuchu:

 • wymagają „czynnego” udziału dziecka w badaniu,
 • małe dziecko odruchowo reaguje na dźwięk np.: odwróci głowę w kierunku, z którego dochodzi dźwięk, zatrzyma swoją aktywność – słucha,
 • dziecko, które potrafi już współpracować, powinno:
  • popatrzeć w kierunku, z którego dochodzi dźwięk,
  • wrzucić klocek do pudełka jak usłyszy dźwięk,
  • podnieść rękę jak usłyszy dźwięk,
  • być wypoczęte, najedzone, chętne do współpracy.

Dobór sposobu reagowania na dźwięki zależy od wieku rozwojowego dziecka w czasie badania i osoby, która przeprowadza badanie.

 

Behawioralna obserwacyjna audiometria (BOA)

 • badanie typowe dla dzieci do 1 r.ż. i dzieci niewspółpracujących,
 • podczas badania ocenia się zmianę zachowań dziecka pod wpływem bodźca dźwiękowego (dzwonki, bębenek),

Przykładowe reakcje: ruch gałek ocznych, odwrócenie głowy w kierunku źródła dźwięku,  zatrzymanie aktywności ruchowej, mrugnięcie powiekami, odruch Moro,

 • badanie wykorzystywane do oceny korzyści z dopasowanych aparatów słuchowych.

 

Audiometria wzmocniona bodźcem wzrokowym (VRA)

 • badanie wykonywane u dzieci do 3 r.ż. i dzieci nie współpracujących,
 • badanie wykonywane w wolnym polu słuchowym, gdzie dźwięk dociera do obu uszu dziecka jednocześnie,
 • możemy wykreślić zawężony próg słyszenia dla przewodnictwa powietrznego, z reguły dla 4 częstotliwości ważnych dla pasma mowy,
 • badanie wykorzystywane do oceny korzyści z dopasowanych aparatów słuchowych.

 

Audiometria zabawowa

 • badanie wykonywane u dzieci współpracujących, z reguły powyżej 3 r.ż.
 • badanie wykonywane w słuchawkach, dzięki czemu możemy określić próg słyszenia dla obu uszu,
 • zadaniem dziecka jest np.: wrzucenie klocka do pudełka po usłyszeniu dźwięku,
 • badanie wykorzystywane do oceny korzyści z dopasowanych aparatów słuchowych,

 

Audiometria tonalna

 • badanie wykonywane u dzieci współpracujących,
 • zadaniem dziecka jest naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki w momencie usłyszenia dźwięku,
 • badanie wykonujemy w słuchawkach, oddzielnie dla każdego ucha,
 • badamy słyszenie droga powietrzną i kostną,
 • wynikiem jest wykreślony audiogram.
Audiometria tonalna

Audiometria totalna

 

Jak przygotować dziecko do badania ABR?

 • na kilka dni przed badaniem należy upewnić się, że dziecko ma czyste przewody słuchowe (można udać się do laryngologa lub miejsca, gdzie będzie wykonywane badanie w celu sprawdzenia uszu),
 • dziecko powinno być zdrowe, bez infekcji, kataru itd.
 • w dniu badania dziecko powinno zostać wybudzone wcześniej niż zwykle wstaje, aby w czasie przyjścia na badanie było śpiące i zmęczone, żeby łatwiej dało się uśpić,
 • ważne, żeby wcześniej nie karmić dziecka, tzn. dziecko powinno być lekko głodne, tak aby po przyjściu do pracowni badań można było dziecko nakarmić i uśpić,
 • zalecane jest zabranie zabawki, kocyka, z którymi dziecko zwykle zasypia, aby ułatwić zaśnięcie dziecku.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w przychodni, w której będzie wykonywane badanie.

 

Opracowanie tekstu: I. Rudnicka

Zdjęcia : M. Siedlecka

Accessibility